Strona g≥ůwna > Artyku≥y > Ksi¬Ī¬Ņki > Zwiastuni ¬¶witu tom I
 
Zwiastuni ¦witu tom I
Data 05/02/2009 10:18  Autor admin  KlikniÍś 5185  JÍzyk Globalny
*     *     *

" Lada chwila nast¬Īpi przej¬∂cie, przesuni√™cie wymiarów
zmniejszaj¬Īce g√™sto¬∂√¶ trzeciego wymiaru, tak
aby¬∂cie mogli wkroczy√¶ w wymiary wy¬Ņsze,
w których cia¬≥o nie posiada tak sta¬≥ej natury.
Przybyli¬∂cie tutaj, poniewa¬Ņ chcecie opanowa√¶
proces ewolucyjny i móc z tym ¬Ņy√¶.
To b√™dzie bardzo ekscytuj¬Īce, poniewa¬Ņ oznacza,
¬Ņe b√™dziecie funkcjonowa√¶ w wielu rzeczywisto¬∂ciach."

*    *    *

Zwiastuni ÅÅ¡witu - Nauki Plejadian - Barbara Marciniak  

Zwiastuni ¦witu - Nauki Plejadian - Barbara Marciniak

Ta opowie¬∂√¶ poka¬Ņe, ¬Ņe je¬∂li potraficie oczy¬∂ci√¶ ludzi z ich osobistej informacji, mog¬Ī osi¬Īgn¬Ī√¶ kosmiczn¬Ī ¬∂wiadomo¬∂√¶.

Jeste¬∂cie burzycielami systemów, wys¬≥anymi tu, aby pokona√¶ swoje w¬≥asne obawy i pokaza√¶ pozosta¬≥ym mieszka√Īcom planety, ¬Ņe nie ma powodu niczego si√™ obawia√¶. 

Musicie wszyscy skupi√¶ uwag√™ na tym co was ¬≥¬Īczy, nie na tym, co was dzieli.Szanuj√™ odwa¬Ņnych, ch√™tnych okre¬∂li√¶ na nowo najg¬≥√™bsz¬Ī istot√™ istnienia i nie¬∂√¶ iskr√™ buntu w now¬Ī wersj√™ gry.

Przekazuj√™ g¬≥√™bok¬Ī mi¬≥o¬∂√¶ i podzi√™kowania ¬¶wiadomo¬∂ci Plejadian, moim nauczycielom i przyjacio¬≥om, za ich lojalno¬∂√¶, niez¬≥omne poczucie obowi¬Īzku, które o¬Ņywia we mnie energetyczn¬Ī formu¬≥√™ galaktycznej elegancji. Dzi√™ki za idea¬≥, który sta¬≥ si√™ realny - mi¬≥o¬∂√¶, pokój, dobrobyt, pomy¬∂lno¬∂√¶. Dzi√™ki wszystkim.

Brak komentarzy.

Panel usera

Witaj Go∂ś
IP: 54.198.158.24

Login
Has≥o

Czat

Zaloguj siÍ lub Zarejestruj siÍ za darmo aby wys≥aś wiadomo∂ś!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kana≥y RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com