Strona g│ˇwna > Artyku│y > O Zwiastunach ┬Žwitu > Koniec ┬Âwiata w 2012 roku
 
Koniec ┬Âwiata w 2012 roku
Data 05/02/2009 10:15  Autor admin  Klikni੠6090  Jŕzyk Globalny
Monika Burzy├▒ska: lekarz medycyny, personal coach, filozof Nowej Ery, swoje teksty publikuje na stronie 

www.monikaburzynska.pl  , wspó┬│w┬│a┬Âcicielka najwi├¬kszego w Polsce internetowego sklepu ezoterycznego CzaryMary.pl

 

┬úukasz Kierus: mgr biologii, psychotronik, personal coach, za┬│o┬┐yciel galerii magicznej www.CzaryMary.pl oraz Wydawnictwa ILLUMINATIO, wspó┬│w┬│a┬Âciciel Arete s.c.

 

 

Kurier Poranny:  W 2012 nast┬▒pi koniec ┬Âwiata?

 

Monika Burzy├▒ska: Nie tyle koniec ┬Âwiata, mo┬┐liwe, ┬┐e nast┬▒pi koniec naszej cywilizacji. B├¬dzie to spowodowane mi├¬dzy innymi rozwojem technologii, która nadwyr├¬┬┐a równowag├¬ ekologiczn┬▒ naszej planety. Nasza cywilizacja jest oparta na ropie i jej rafinatach. W 2012 roku mi├¬dzy innymi nast┬▒pi kres technologii opartej na ropie. Ko├▒cz┬▒ce si├¬ zasoby ropy oraz zatrucie ┬Ârodowiska w efekcie stan┬▒ si├¬ przyczyn┬▒ kresu naszej cywilizacji.

 

MM: A sk┬▒d wiadomo, ┬┐e b├¬dzie to akurat w 2012 roku?

 

┬úukasz Kierus: Wiele na to wskazuje. Data pojawia si├¬ w coraz cz├¬┬Âciej w ró┬┐nych przekazach. Znaleziono j┬▒ przede wszystkim w przepowiedniach staro┬┐ytnych Egipcjan i Majów. 21 grudnia 2012 jest ostatnim dniem Kalendarza Majów, jest to równie┬┐ dzie├▒ charakterystycznego uk┬│adu planet na niebie. Ostatni raz taki uk┬│ad mia┬│ miejsce prawie 12.000 lat temu, gdy wielki potop po┬│o┬┐y┬│ kres cywilizacji Atlantydy. Dlatego jednym z mo┬┐liwych i najbardziej przera┬┐aj┬▒cym scenariuszem wydarze├▒ w 2012 jest globalny kataklizm, który po┬│o┬┐y kres tym razem naszej cywilizacji. Tak┬▒ wizj├¬ wydarze├▒ przysz┬│o┬Âci podobno odczyta┬│ w staro┬┐ytnych przepowiedniach Patric Geryl, autor wielu ksi┬▒┬┐ek strasz┬▒cych ko├▒cem ┬Âwiata w 2012 roku. Jednak poddanie si├¬ tym wizjom i ogarniaj┬▒cemu l├¬ku, to najgorsza rzecz, jak┬▒ ludzko┬Â├Ž mo┬┐e sobie zrobi├Ž. Z drugiej strony pojawia si├¬ coraz wi├¬cej przekazów mówi┬▒cych o innym przebiegu wydarze├▒ w 2012. Mo┬┐e by├Ž to czas ko├▒ca naszej cywilizacji, takiej jakiej znamy, gdy┬┐ rok ten mo┬┐e by├Ž czasem globalnego przebudzenia, „przeskoku ┬Âwiadomo┬Âci” ca┬│ej planety na wy┬┐szy, bardziej duchowy poziom. Nastanie Nowa Era na Ziemi. To wizja przysz┬│o┬Âci, której my si├¬ trzymamy…

 

Monika Burzy├▒ska: Kiedy┬ aby osi┬▒gn┬▒├Ž tak zwane o┬Âwiecenie, cz┬│owiek musia┬│ medytowa├Ž przez pi├¬├Ždziesi┬▒t lat, ├Žwiczy├Ž jog├¬ lub praktykowa├Ž inne techniki doskonalenia umys┬│u. W czasach, które niebawem nadejd┬▒ (a raczej ju┬┐ trwaj┬▒), ludzie, którzy dot┬▒d nie mieli z tymi sprawami nic wspólnego, b├¬d┬▒ mogli do┬Âwiadczy├Ž przebudzenia si├¬ nowej ┬Âwiadomo┬Âci. Je┬Âli wystarczaj┬▒ca ilo┬Â├Ž ludzi osi┬▒gnie odpowiednio wysoki poziom ┬Âwiadomo┬Âci, wówczas fala przebudzenia obejmie ca┬│┬▒ ludzko┬Â├Ž.

 

MM: Ale jak pobudzi├Ž t├¬ ┬Âwiadomo┬Â├Ž?

 

┬úukasz Kierus: Obecnie, my jako osoby zajmuj┬▒ce si├¬ ezoteryk┬▒ i duchowo┬Âci┬▒ od wielu lat, zauwa┬┐amy coraz wi├¬kszy wzrost zainteresowania tymi sprawami. Coraz wi├¬cej ludzi zaczyna interesowa├Ž si├¬ duchowo┬Âci┬▒, astrologi┬▒, ezoteryk┬▒, praktykuje medytacj├¬, furor├¬ robi zdrowe od┬┐ywianie. Coraz wi├¬cej z nas pragnie powrotu do natury. Równie┬┐ coraz wi├¬cej ludzi zaczyna dochodzi├Ž do wniosku, ┬┐e ┬┐ycie to co┬ wi├¬cej ni┬┐ tylko ┬Âlepa pogo├▒ za pieni├¬dzmi i karier┬▒, czy przesiadywanie ca┬│ymi dniami przed telewizorem. Takie osoby, które podj├¬┬│y ┬Âwiadom┬▒ decyzj├¬ o wzi├¬ciu odpowiedzialno┬Âci za swoje ┬┐ycie, które chc┬▒ pozna├Ž swoj┬▒ prawdziw┬▒ natur├¬ i do┬Âwiadczaj┬▒ tego, ┬┐e ┬┐ycie to nie tylko sprawy materialne ale te┬┐ (a mo┬┐e przede wszystkim) ┬┐ycie duchowe, to w┬│a┬Ânie prekursorzy Nowej Ery. Na ca┬│ej planecie ta nowa ┬Âwiadomo┬Â├Ž zaczyna si├¬ rozszerza├Ž. Tre┬Âci te ostatnio przenikaj┬▒ coraz cz├¬┬Âciej do kultury, filmów.

 

MM: Sk┬▒d czerpiecie swoj┬▒ wiedz├¬?

 

Monika Burzy├▒ska: Mi├¬dzy innymi z w┬│asnych do┬Âwiadcze├▒, ksi┬▒┬┐ek. Czerpi├¬ te┬┐ wiedz├¬ z w┬│asnej intuicji, która jest jednym z narz├¬dzie poznania i któr┬▒ mo┬┐na ├Žwiczy├Ž. Pozwala to zrozumie├Ž ┬Âwiat.
 

MM: Mówi Pani o sobie, ┬┐e jest filozofem. Operuje zatem Pani pewnymi poj├¬ciami. Czy to, co pani mówi, jest pewn┬▒ ogólna wizj├¬ historii i cywilizacji?

 

Monika Burzy├▒ska: Dok┬│adnie tak. Ten proces, który mo┬┐na zaobserwowa├Ž, i o którym mówimy, to ruch w kierunku duchowo┬Âci. Niekoniecznie jednak Ko┬Âcio┬│a, jak i innych religii, które do tej pory wystarcza┬│y ludziom, dostarczaj┬▒c im odpowiedzi na tzw duchowe kwestie.

 

MM: Czy wy jeste┬Âcie jak┬▒┬ sekt┬▒?

 

Monika Burzy├▒ska: Nie jeste┬Âmy sekt┬▒. Sekta to jaka┬ zorganizowana instytucja z mistrzem, czy guru na czele, to konkretna struktura. My natomiast nie stanowimy ┬┐adnej zorganizowanej grupy. Jeste┬Âmy cz├¬┬Âci┬▒ spo┬│ecze├▒stwa, które d┬▒┬┐y do przebudzenia nowej ┬Âwiadomo┬Âci poprzez indywidualn┬▒ prac├¬, indywidualne do┬Âwiadczenia. To, co nas ┬│┬▒czy, to jeden cel – przebudzona ┬Âwiadomo┬Â├Ž Nowej Ery.

 

┬úukasz Kierus: Przede wszystkim nie nawracamy nikogo. Nie mówimy, ┬┐e posiadamy absolutn┬▒ prawd├¬ a tym bardziej, nie narzucamy jej nikomu. To nie jest ┬┐adna religia. My mówimy tylko, aby ka┬┐dy z ludzi skupi┬│ si├¬ na kilku sprawach: na prowadzeniu szcz├¬┬Âliwego i pe┬│nego mi┬│o┬Âci ┬┐ycia, na odnalezieniu swojej prawdziwej natury i poszukiwania prawdy w sobie samym. Jedynie prawda, która wyp┬│ywa z wn├¬trza cz┬│owieka, z jego duszy, mo┬┐e da├Ž odpowied┬╝ na pytanie o sens ┬┐ycia.

 

MM: A co je┬Âli moja prawda oka┬┐e si├¬ inna ni┬┐ Pa├▒stwa prawda?

 

Monika Burzy├▒ska: To bardzo dobrze! To tak, jak kwiaty na ┬│┬▒ce. ┬ú┬▒ka, na której by┬│yby tylko maki, by┬│aby nudna. Jest na niej wiele innych kwiatów i dlatego ┬│┬▒ka jest ┬│┬▒k┬▒, ze wzgl├¬du na jej ró┬┐norodno┬Â├Ž. Tak samo jest z duchowo┬Âci┬▒. Ka┬┐dy z nas patrzy na ┬Âwiat inaczej i nikt nie ma na ten sposób postrzegania monopolu ani patentu na jedn┬▒ prawd├¬ dla wszystkich. Ani Ko┬Âció┬│, ani inne wyznania takie, jak buddyzm czy islam, nie dostarczaj┬▒ ju┬┐ odpowiedzi na najwa┬┐niejsze pytania wspó┬│czesnego cz┬│owieka.

 

MM: A wy dajecie takie odpowiedzi?

 

Monika Burzy├▒ska: Nie, uczymy tylko tego, jak znale┬╝├Ž odpowied┬╝ w sobie samym.

 

MM: Wi├¬c jak j┬▒ znale┬╝├Ž?

 

Monika Burzy├▒ska: Spogl┬▒daj┬▒c w swoje w┬│asne wn├¬trze.

 

┬úukasz Kierus: Rozmawiaj┬▒c z innymi lud┬╝mi, którzy przebudzili ju┬┐ swoj┬▒ ┬Âwiadomo┬Â├Ž i posiadaj┬▒ odmienne punkty widzenia na otaczaj┬▒c┬▒ nas rzeczywisto┬Â├Ž.
 

MM: Dzia┬│acie w Bia┬│ymstoku ok kilku ju┬┐ lat. Jaka jest w┬│a┬Âciwie wasza rola, jakie zadanie spe┬│niacie i czego tak naprawd├¬ dokonujecie? Jak pomagacie osi┬▒gn┬▒├Ž innym to, o czym mówicie?

 

┬úukasz Kierus: Przede wszystkim zach├¬camy ludzi do tego, aby odzyskali kontrol├¬ nad swoim ┬┐yciem, zacz├¬li samodzielnie my┬Âle├Ž i szuka├Ž odpowiedzi na dr├¬cz┬▒ce ich pytania.

 

MM: Przychodz├¬ do was i pragn├¬ pomocy. Co mo┬┐ecie mi zaoferowa├Ž?

 

┬úukasz Kierus: My nie wykonujemy ┬┐adnej pracy polegaj┬▒cej na pomaganiu komu┬ zast├¬puj┬▒c go w tym, co musi dokona├Ž sam. Pomo┬┐emy w doborze odpowiedniej lektury, czy ├Žwicze├▒ medytacyjnych. Poka┬┐emy inne punkty widzenia i inne sposoby my┬Âlenia. Nie dzia┬│amy na zasadzie jakich┬ duszpasterzy! Nie jest to naszym zadaniem. Ka┬┐dy powinien by├Ž przewodnikiem dla samego siebie. Je┬Âli kto┬ szuka prawdy, mo┬┐emy go nakierowa├Ž i pomóc mu odnale┬╝├Ž jego w┬│asn┬▒ ┬Âcie┬┐k├¬. Udost├¬pniamy jedynie ┬Ârodki i metody, ale ka┬┐dy sam dokonuje osobistego wyboru, z czego korzysta├Ž, a z czego nie. Nikt nie prze┬┐yje ┬┐ycia za drug┬▒ osob├¬. Tak samo nikt nie zbawi drugiego cz┬│owieka. Ka┬┐dy powinien by├Ž mistrzem dla samego siebie.

 

Monika Burzy├▒ska: Nowa Era nie posiada kap┬│anów, którzy powiedz┬▒ ci, ┬┐e masz post├¬powa├Ž tak, a nie inaczej.

 

┬úukasz Kierus: W Nowej Erze nikt nie b├¬dzie zale┬┐ny od kap┬│anów. Jest oczywi┬Âcie wielu szarlatanów i oszustów, którzy pod has┬│em Nowej Ery zak┬│adaj┬▒ sekty a potem oszukuj┬▒ ludzi, twierdz┬▒c, ┬┐e tylko oni maj┬▒ monopol na jedynie s┬│uszn┬▒ prawd├¬ o naszej rzeczywisto┬Âci. Rok 2012 to b├¬dzie prawdziwy moment prze┬│omowy. W tej chwili na Ziemi narasta coraz silniejsza polaryzacja mi├¬dzy dobrem i z┬│em, ciemno┬Âci ze ┬Âwiat┬│o┬Âci┬▒. Z jednej strony mamy coraz wi├¬ksz┬▒ kontrol├¬ ze strony agencji rz┬▒dowych, ogranicza si├¬ coraz bardziej nasze prawa, zwi├¬ksza si├¬ podatki, jest to „marsz” (a by├Ž mo┬┐e nawet bieg) w kierunku totalnego zniewolenia ludzi. Z drugiej strony mamy coraz wi├¬ksz┬▒ grup├¬ osób, którzy chc┬▒ wolno┬Âci, rado┬Âci i szcz├¬┬Âcia. Chc┬▒ si├¬ rozwija├Ž i swobodnie wyra┬┐a├Ž swoje my┬Âli, ┬┐y├Ž na czystej ekologicznie planecie. Ta polaryzacja wci┬▒┬┐ b├¬dzie narasta├Ž.

 

Monika Burzy├▒ska: W totalitarnym planie zniewolenia planety istnieje pomys┬│ wszczepienia ka┬┐demu cz┬│owiekowi mikrochipa (ju┬┐ wdra┬┐any w kilku krajach), który ma zast┬▒pi├Ž dowód to┬┐samo┬Âci i kart├¬ kredytow┬▒ razem. Jednak┬┐e urz┬▒dzenia te b├¬d┬▒ potrafi┬│y sczytywa├Ž ró┬┐ne parametry naszych cia┬│, ci┬Ânienie krwi, ale równie┬┐ np. cz├¬stotliwo┬Âci naszych fal mózgowych, dzi├¬ki czemu „wielki brat” b├¬dzie móg┬│ sprawdza├Ž, czy nie my┬Âlimy o czym┬Â, co stanowi zagro┬┐enie dla panuj┬▒cego systemu.

 

┬úukasz Kierus: W zwi┬▒zku z tym w 2012 roku mo┬┐e doj┬Â├Ž niejako do rozszczepienia ┬Âwiata. Komplementarnie do siebie b├¬d┬▒ istnia┬│y dwie jego wersje, dwie wizje. Jeden ┬Âwiat to ten z terroryzmem i absolutn┬▒ kontrol┬▒ ludzi. Drugi to planeta ludzi szcz├¬┬Âliwych i wolnych, rozwijaj┬▒cych si├¬ duchowo i d┬▒┬┐┬▒cych do osi┬▒gni├¬cia doskona┬│o┬Âci. Ci, którzy do roku 2012 roku podnios┬▒ swoja ┬Âwiadomo┬Â├Ž i uzyskaj┬▒ przebudzenie, wybior┬▒ dla siebie wizj├¬ jasnego, wolnego ┬Âwiata. Reszta, wybieraj┬▒c strach zgodzi si├¬ niestety podda├Ž re┬┐imowi i ciemnej wizji zniewolonej planety. Mo┬┐liwe, ┬┐e skutkiem narastaj┬▒cej polaryzacji b├¬dzie konfrontacja pomi├¬dzy tymi dwoma wizjami ┬Âwiata, co┬Â, co niektórzy nazywaj┬▒ Armagedonem. Ale jaki b├¬dzie ostateczny wynik tej konfrontacji, tego nie wie nikt.

 

MM: To jest i┬Âcie manichejska wizja!

 

┬úukasz Kierus: Podobna. Naszym zadaniem jest budowa├Ž jak najbardziej pozytywn┬▒ wizj├¬ naszej planety. To, co my robimy, jest prób┬▒ propagowania pozytywnej, proekologicznej filozofii i sztuki my┬Âlenia, która pomaga otworzy├Ž oczy i do┬│┬▒czy├Ž do tej ja┬Âniejszej wizji ┬Âwiata, w którym ludzie s┬▒ wolni i szcz├¬┬Âliwi.

 

Monika Burzy├▒ska: To jest w┬│a┬Ânie filozofia Nowej Ery.

 

MM: Obydwoje macie uniwersyteckie wykszta┬│cenie. Pani jest lekarzem a Pan biologiem. Co sprawi┬│o, ┬┐e porzucili┬Âcie swoje zawody i zaj├¬li┬Âcie si├¬ przygotowaniem siebie i innych na czas nowej Ery, która ma nasta├Ž po 2012 roku?

 

Monika Burzy├▒ska: By┬│o to poszukiwanie pierwiastka duchowego w swoim ┬┐yciu. Jest on pomijany przez medycyn├¬, któr┬▒ studiowa┬│am. Medycyna w klasycznym uj├¬ciu przedstawia znacznie ubo┬┐szy obraz cz┬│owieka, ni┬┐ jest w rzeczywisto┬Âci. Moje badania ukaza┬│y mi istot├¬ ludzk┬▒ jako znacznie bardziej z┬│o┬┐on┬▒, ni┬┐ jest to nauczane na akademii medycznej. Medycyna nie daje odpowiedzi na najwa┬┐niejsze pytania dotycz┬▒ce prawdziwej natury istoty ludzkiej. Ona potrafi tylko cz┬│owieka „rozebra├Ž” na czynniki pierwsze, ale i tak nie znajduje ostatecznej prawdy o nim. Dlatego zrezygnowa┬│am z bycia lekarzem i zacz├¬┬│am szuka├Ž odpowiedzi gdzie indziej.

 

┬úukasz Kierus: Podczas studiów biologicznych po raz pierwszy spotka┬│em si├¬ z ezoteryk┬▒ i magi┬▒. Wtedy zacz┬▒┬│em prowadzi├Ž serwis internetowy po┬Âwi├¬cony tej tematyce. Tak to si├¬ potoczy┬│o, ┬┐e ju┬┐ od ponad 13 lat zajmuje si├¬ tymi tematami. Mo┬┐na powiedzie├Ž, ┬┐e obecnie ludzko┬Â├Ž decyduje o przysz┬│o┬Âci naszej planety (daleko bardziej, ni┬┐ to mia┬│o miejsce w wiekach poprzednich). Dlatego zajmuj├¬ si├¬ tym co istotniejsze, pokazuj┬▒c ludziom alternatywn┬▒ wizj├¬ rzeczywisto┬Âci i umo┬┐liwiaj┬▒c im odnalezienie rado┬Âci w ┬┐yciu. To wa┬┐niejsze dla mnie, ni┬┐ bycie biologiem.
 

MM: Dzi├¬kuj├¬ za rozmow├¬.


Z Monik± Burzyñsk± i £ukaszem Kierusem rozmawia³ Miros³aw Miniszewski

Tamar102
Mogę tylko przyklasnąć takim poglądom na to co nas czeka, nie tylko z tego powodu,że mam wyższe studia na bazie kt├│rych obecny system trzyma nas w ryzach izololacji od rzekomo mniejszych świadomości, bo mniej wykształconych, ale przecież wiemy,że historię piszą zwyciężcy i o tym co już za nami, a przeszłość ciągnie się za nami jak okow├│w łańcuchy, więc jak z tego wyrwać naszą świadomość ku przyszłości?
Tylko dążeniem do jej poszerzenia! Odtajnić magię mimo,że pociąga i przestać manipulować ludźmi, aby tego dokonać, trzeba im uzmysłowić,że sami biorą udział w kreacji!
Zapewne jest tyle r├│wnoległych świat├│w ile już stworzyliśmy naszymi świadomościami i nadal tworzymy je myślami stale, nic co raz stworzone nie zanika, łaczy się z podobnymi, jak na g├│rze tak na dole, zagęszcza się jako energia i z czasem materializuje przychodząc stale do nas obrazem jak obrazy fimuu na telewizorze, a potem gaśnie nie skupiane naszym zainteresowaniem, fizyka zapewne to potwierdza, a wsch├│d nazywa to Mają.
Poszerzając ten obraz o zamknięte foldery w kt├│rych odkrywamy r├│żne i te same role w zależności od wpływu uczuć na myślenie, skaczemy po nich jak pchła łącząc je razem w chwili medytacji skupienia, a oddalając się znacznie w chwilach rozdrażnienia, by w końcu wybrać właściwy, kt├│ry jak olśnienie otwiera nas na pozostałe co skutkuje otwarcie wyższego foderu, czy wymiaru o innej częstotliwości wibracji, na wsp├│lnie tworzony przez nas świat, zapewne ten obraz pomagałoby zrozumieć przekazy.
05
Kwi
lotos
Kochani.Nie będzieżadnego końca świat. Czy ludzie potrzebują takiej adrenaliny i sami muszą się nakręcać . Jeszcze zdążymy ochronić naszą planetę.Oni nam tak bardzo pomagają ,tak bardzo nas kochają .Tak się składa ze rozmawiam z Nimi ,może to dla niekt├│rych trochę dziwnie zabrzmi ,ale od około 10 lat mam przekazy od Nich,zabierają mnie do r├│żnych kraj├│w -najczęściej do Egiptu -.Wiele razy widziałam jak piramidy zostały przygotowane do tego ,aby jednak w tym czasie czyli 2012 roku została włączona osłona energetyczna dla ziemi.Nie ma końca świata !!!!!
Po roku 2012 zmieni się nasza świadomość i wiele ludzi będzie widziało i słyszało Ich tak ja ja teraz ,a naszym zadaniem będzie pomoc dla ludzi ,kt├│rzy będą się Ich bać i w ich umysłach nie będzie się mieściło ,ze istnieje inny świat ,inne Istoty aniżeli tylko my rasa ludzka na ziemi.
17
Cze
ludi-86
zazdroszczęże w waszym mieście macie z kim pogadać jestem z Kalisza tutaj nic się nie dzieje może ktoś się do mnie odezwie
23
Sty
grassjanna
Witajcie, artykuł ciekawy, chociaż trochę bez znajomości rzeczy jeslichodzi o zadanienia środowiskowe. Otoż nasza cywilizacja poza ropa naftowa, ktora dominuje przede wszystkim w sektorze transportu, opiera się takze na innych paliwach kopalnych takich jak np. węgiel, ale takze niestety energii atomowej - dotyczy to zwlaszcza sektora eneretyki. Spośr├│d ww. to nie spalanie, czy przetwarzanie paliw kopalnych stanowi podstawowe zagrozenie a eneretyka jadrowe, bo jej pozostałości odpady jądrowe ze względu na dlugi czas rozkładu ok. 100.000 lat będa kiedyś jedyną pozostalością po ludzkiej cywilizacji na Ziemi. Jest to zdecydowanie najdroższa i najbardziej szkodliwa forma energii wytworzona przez człowieka.
Mimo to stan zniszczenia fauny i flory ziemskiej nie jest jeszcze nieodwracalny, o ile odstapimy od eksploatacji elektrowni atomowych i skierujemy nasza uwagę przede wszystkim na tzw. odnawialneżr├│dla energii, takze gaz, w tym az łupkowy, to jest wlaściwa droga.
28
Lip

Panel usera

Witaj GoŠ
IP: 54.198.158.24

Login
Has│o

Czat

Zaloguj siŕ lub Zarejestruj siŕ za darmo aby wys│aŠ wiadomoŠ!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kana│y RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com