Strona g≥ůwna > Artyku≥y > Ksi¬Ī¬Ņki > ¬¶wietlana Rodzina tom III
 
¦wietlana Rodzina tom III
Data 05/02/2009 10:17  Autor admin  KlikniÍś 2121  JÍzyk Globalny
(Family of Light / wyd. orygin.: 1999)


 *    *    * 

Wa¬Ņne jest, by g¬≥osi√¶ swoj¬Ī prawd√™, nie za¬∂, by przekonywa√¶ do niej kogokolwiek.
Ka¬Ņdy musi podj¬Ī√¶ w¬≥asne decyzje.
Prosimy was, pami√™tajcie, ¬Ņe jedn¬Ī z wielkich nauk,
któr¬Ī dostrzegamy w Ksi√™dze Ziemi, jest zrozumienie faktu,
i¬Ņ oddali¬∂cie innym si¬≥√™ swojego umys¬≥u i zapomnieli¬∂cie jak my¬∂le√¶ samodzielnie.
¬Įyjecie teraz w klatkach, kierujecie si√™ kalendarzami i uwa¬Ņacie,
¬Ņe chwila, która niegdy¬∂ trwa¬≥a, przemin√™¬≥a bezpowrotnie.
Wymazujecie samych siebie, p√™dz¬Īc coraz szybciej i szybciej
w przysz¬≥o¬∂√¶ bezcelowego ¬Ņycia.   
 
*    *    *  

 

Rodzina ÅÅ¡wiatÅ‚a - tom III

 

Jako ca¬≥a planeta do¬∂wiadczamy dzi¬∂ czasów g¬≥√™bokiej, bezprecedensowej przemiany. 

Napisanie ¬¶wietlanej Rodziny odmieni¬≥o moje ¬Ņycie - niekiedy w szokuj¬Īco gwa¬≥towny sposób, chocia¬Ņ zazwyczaj przemiana zakrada¬≥a si√™ powoli, z pocz¬Ītku niedostrzegalna, lecz rozwija¬≥a si√™ stopniowo i odmienia¬≥a moj¬Ī ¬∂wiadomo¬∂√¶, oraz sposób postrzegania siebie samej i otaczaj¬Īcego mnie ¬∂wiata. Twórcami ¬¶wietlanej Rodziny s¬Ī Plejadianie - moi m¬Īdrzy, dowcipni, wspaniali przyjaciele, którzy ponad dziesi√™√¶ lat temu podj√™li ze mn¬Ī wspó¬≥prac√™. To im przede wszystkim trzeba dzi√™kowa√¶ za energi√™ i wiedz√™, jak¬Ī podzielili si√™ w tej ksi¬Ī¬Ņce. Kim s¬Ī Plejadianie? Prawd√™ mówi¬Īc, nie wiem, chocia¬Ņ, kimkolwiek s¬Ī, pozwolili mi pozna√¶ warto¬∂√¶ ¬Ņycia. Jestem im wdzi√™czna na wieki za ich mi¬≥o¬∂√¶, przewodnictwo i inspiracj√™.

Zobacz spis tre¶ci oraz darmowy fragment i rozdzia³


Brak komentarzy.

Panel usera

Witaj Go∂ś
IP: 54.198.158.24

Login
Has≥o

Czat

Zaloguj siÍ lub Zarejestruj siÍ za darmo aby wys≥aś wiadomo∂ś!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kana≥y RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com