Strona gwna > Blog > >
 
Projektowanie Nowego ¦wiata - Rok 2013
Data 07/09/2009 14:38  Autor KluSeX  Klikni 13718  Jzyk Globalny
25 pa¼dziernika 2013 roku w Warszawie odbêdzie siê ciekawe spotkanie po¶wiêcone wizji ¶wiata po 2012. Wizji, na któr± ka¿dy z nas ma wp³yw.

Rok 2013 bêdzie ca³odzienn± konferencj± po¶wiêcon± wizjom rozwoju naszej cywilizacji w Nowej Erze, której pocz±tek umownie siê przyjmuje jako rok 2012. Umowno¶æ ta dotyczy zarówno daty 2012 jak i 2013. Mamy ¶wiadomo¶æ, ¿e prze³om 2012 ju¿ siê dokonuje i z pewno¶ci± nie zakoñczy siê za 3 lata, lecz bêdzie to proces wieloletni. Niemniej odwo³anie siê do roku 2013 ma na celu definitywne odciêcie siê od tabloidalnych i apokaliptycznych skojarzeñ, które ci±gn± siê za dat± 2012. Interesuje nas ci±g dalszy...

Wiêcej o konferencji ROK 2013 znajd± Pañstwo na stronie www.schodamidonieba.com

Na forum zamie¶ci³em ciekawy tekst Andrzeja Bagiera wprowadzaj±cy w temat konferencji pt "Projektowanie Nowego ¦wiata". Zapraszam do lektury i dyskusjiStrona PLEJADIANIE 2012 wspiera organizacjê tej konferencji :) 
Brak komentarzy.

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.173.214.227

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com