Strona gwna > Blog > >
 
Wyja¶nienie - czyli kilka s³ów o awarii
Data 23/09/2009 12:48  Autor KluSeX  Klikni 3705  Jzyk Globalny
 Wczoraj w nocy, dziêki nie do koñca przemy¶lanej decyzji mojej 2 informatyków, przez przypadek dosz³o do nadpisania bazy danych kopi± sprzed tygodnia.

Tydzieñ temu przenie¶li¶my serwer bazy danych na nowy, szybszy serwer (aby strona dzia³a³a jeszcze szybciej). Wczoraj przerzucali¶my resztê i przez przypadek 2 bazy zosta³y nadpisane.

Wygl±da na to, ¿e nic nie mo¿na ju¿ z tym zrobiæ.

Bardzo przepraszamy, mamy spor± nauczkê na przysz³o¶æ.

£ukasz Kierus i Administracja Plejadanie.pl


 
Brak komentarzy.

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.173.214.227

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com