Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Poznajmy siê > Humor i rozrywka :D
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/46 1 2 3 4 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Humor i rozrywka :D
AutorTre
CrazySierzant
Super user
Avatar

Postw: 752
Wsparcie: 754

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 10/05/2010 22:55
Humor i rozrywka :D
#post10893
no to tak sta³o siê *unika lec±c± ksi±¿kê* niesTYYYYYYYYY zUUUUUUoooooo zawita³o SmileSmileSmile ach diabelsko niegrzeczne Smile

muahahaha no to tak spuszczamy ze smyczy swoj± chor± wyobra¼niê i robimy lub jak nie mamy weny to wrzucamy tutaj humorzaste rzeczy: kawa³y, filmiki, obrazki, zdjêcia, cokolwiek co siê bêdzie la³o ze ¶miechu potem Smile

uwaga uwaga !!!!! je¶li Smok odnotuje zgon z powodu ud³awienia siê ze ¶miechu czyi¶- PRAWID£OWO Smile taaaaaaaaaaaakkkk jest morderstwo ¶miechem Smile to jest CEL. kto go osi±gnie dostanie Smoczy Puchar a ofiara zostanie wskrzeszona (o ile Smok sobie przypomni jak siê to robi³o Smile)

Smok osobi¶cie zrobi od siebie conieco ale w wakacje, bo Smok aktualnie jest b. zajêty sob±, Lud¼mi, laboratorium, zwojami (papierami) et cetera Smile

ZASADY

Smok nie cierpi plagiatów, wiêc je¶li kto¶ co¶ takiego odwali to Smok sobie urz±dzi ro¿en z Cz³owieka (choæ mia³em je¶æ tylko ro¶liny ju¿ Smile)
Je¶li co¶ jest nasze kompletnie, to piszemy ¿e to jest nasze.
Je¶li co¶ jest mixem czego¶ naszego i czyjego¶, to piszemy ¿e to zrobili¶my i u¿yli¶my w produkcji tego tego i tego tego tego, od tego i tego Pana lub Pani.
Je¶li co¶ jest nie nasze a poprostu fajne to te¿ dajemy, ale zaznaczamy ¿e to nie nasze i ew. ¼ród³o/konkretnego artystê Smile

kawa³y tekstowe
wklejamy bezpo¶rednio tutaj. wulgaryzmy cenzurujemy gwiazdkami, np. k***a, kto jest ¶wiêty nie za³apie o co chodzi i dobrze bo siê nie oburzy, a kto jest ma³ym szatanem (jak Smok :evilSmile bêdzie wiedzia³ o co chodzi i na¿re siê kawa³em pe³n± gêb±, bo czasami tylko wulgaryzm zrobi ten odpowiedni klimat z którego bêdzie mo¿na piaæ Smile

zdjêcia, obrazki, filmy, ¶cie¿ki d¼wiêkowe
broñ bo¿e przed embedowaniem, i wklejaniu za pomoc± tagów img !!!
Smok uprasza o wklejanie samego adresu(linka) zewnêtrznego, tytu³u zawarto¶ci, i uwag tj. czy jest przemoc czy jest erotyka czy jest wulgaryzm czy s± fekalia czy cokolwiek. i te¿ okre¶lenie nasilenia tj. lekko, ¶rednio, bardzo. nie których mo¿e zamiast rozbawiæ - zniesmaczyæ. ka¿dy wie co go niesmaczy i na podstawie tytu³u i uwag ewentualnie sobie ominie.

na koniec ¿adnego ukierunkowania na konkretne osoby, tymbardziej w jaki¶ sposób poni¿aj±cego, i mo¿liwie na ¿adne konkretne grupy w³±cznie.

czas zrzuciæ ¶wiête uduchowione szaty bo smuta¶no siê zaczyna robiæ Smile

inspiratorem tematu jest Tulsi. wiem ¿e jest temat "Dla luzu" ale zgin±³ w czelu¶ciach Smile

za pó³tora miesi±ca zaczne co¶ montowaæ, bo teraz czasu nie mam. jak narazie bedzie z mojej strony cudze.

na start 2, mnie ¶mieszy³y Smile

********************
z Wielkiego Kawalarza Polskiego (pisane z pamiêci, zmodyfikowane):

Czerwony Kapturek idzie przez las i nagle spotyka Wilka. Czerwony Kapturek pyta Go:
- Wilku, a czemu masz takie wielkie oczy ??????
Wilk odpowiada wkurzony:
- WON!!! nie widzisz ¿e sram ?!
*********************

*********************
przekazane przez brata któremu przekaza³ mechanik w serwisie w którym pracuje (z pamiêci, zmodyfikowane):

¯ona w pewnym momencie swojego zwi±zku ze swoim Mê¿em zaczê³a siê zastanawiaæ dlaczego zawsze uprawiaj± seks przy zgaszonym ¶wietle. Pewnego razu postanowi³a sprawdziæ, i gdy Jej M±¿ zacz±³ k³a¶æ siê ju¿ do ³ó¿ka - za³±czy³a lampkê. M±¿ zatkany, trzyma w rêce ³adny poka¼ny ogórek.... ¯ona równie¿ zaskoczona, ledwie mówi:
- Tyyyy..... Ty przez tyle lat mnie oszukiwa³e¶....
M±¿ odpowiada:
- No dobrze, oszukiwa³em Cie..... ale.... Ty mi powiedz sk±d wziê³y siê nasze Dzieci.


to narazie na tyle Smile buziaczki Smile

P.S. aha jako ¿e to równie¿ i moja jaskinia jest, pozwolê sobie od czasu do czasu co¶ swojego nie na temat wkleiæ Smile
Edytowa: 03/03/2014 20:34
Powd: (Edited by tulsi)
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/05/2010 22:55
Re: Humor i rozrywka :D
#post0000

Przewodnik po materiale RA - James Allen McCarty, Don Elkins, Carla Rueckert

Ksika zawiera wielkie bogactwo prawie nieznanych w Polsce informacji pochodzcych z channelingw Carli Rueckert, opublikowanych w Stanach Zjednoczonych w 5 tomach po nazw Materia RA. Zintegrowane w jeden byt istoty RA odwiedzay Ziemi m.in. w staroytnym Egipcie, prbujc pomc ludziom w deniu do Prawa Jednoci, bycia jednym z ca Kreacj i Stwrc w wietle, Mioci i Mdroci.
 
tomek_1821
wierzak
Avatar

Postw: 48
Wsparcie: 48

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 10/05/2010 23:53
Re: Jaskinia Smoka, czyli jak jeste¶ smutas a tu wejdziesz to Smok zaraz Ciê zabawi :D
#post10896
a wiec...

Dam tutaj filmik Brada(USA) z 4pp(4playerpodcast), ktory gra w gre i musi uporzadkowac europejskie flagi do odpowiednich panstw na mapie europy Smile

http://www.youtube.com/watch?v=SIyK0WkJlXs

jedyne przeklenstwa jakie sie powtarzaja to "What the f***" Smile

kolejny link to kolejna gwiazda youtuba Remi Gaillard, ktory ma calkiem fajne pomys³y Smile

http://www.youtube.com/watch?v=lRefZf3gj74

nastepny link to urywek z programu "Balls of steel" Czyli jaja ze stali ktore kiedys na tvn lecialo :p

Jednym z gosci byl Neg a o to on Smile

http://www.youtube.com/watch?v=B8NFqCr0yMo

a tutaj jego akcja z polakiem Smile

http://www.sadistic.pl/tag/jaja%20ze%20stali.balls%20of%20steel

nastepnie dalej bedzie Balls of steel, tylko ze z devilem

Smile

http://www.youtube.com/watch?v=RSBMMaGQk6Q

tych filmikow jest wiecej, w "podobnych" je znajdziecie Smile

Have fun Smile
Edytowa: 11/05/2010 00:06
Kocham nasz± Matke Ziemie...
Delete Edit Quote
 
Jamsza
Stay user
Avatar

Postw: 285
Wsparcie: 285

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/05/2010 00:53
Re: Jaskinia Smoka, czyli jak jeste¶ smutas a tu wejdziesz to Smok zaraz Ciê zabawi :D
#post10897
Mahatma Gandhi

Najpierw Ciê ignoruj±. Potem ¶miej± siê z Ciebie. Pó¼niej z Tob± walcz±. Pó¼niej wygrywasz.

Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/05/2010 17:27
Re: Jaskinia Smoka, czyli jak jeste¶ smutas a tu wejdziesz to Smok zaraz Ciê zabawi :D
#post10905
SmileJaka to rado¶æ , gdy trafia siê na naprawdê smoczego ,
czyli jajcarskiego smokaSmileSmileSmile
Delete Edit Quote
 
scarlet
Stay user
Avatar

Postw: 456
Wsparcie: 456

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 11/05/2010 20:49
Re: Jaskinia Smoka, czyli jak jeste¶ smutas a tu wejdziesz to Smok zaraz Ciê zabawi :D
#post10917
http://www.youtube.com/watch?v=2z4bBWRny8A
In Lak'ech Ala K'in
Delete Edit Quote
 
Jamsza
Stay user
Avatar

Postw: 285
Wsparcie: 285

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/05/2010 21:10
Re: Jaskinia Smoka, czyli jak jeste¶ smutas a tu wejdziesz to Smok zaraz Ciê zabawi :D
#post10918
hio hio hio hio hio hio hio hio Smile
Mahatma Gandhi

Najpierw Ciê ignoruj±. Potem ¶miej± siê z Ciebie. Pó¼niej z Tob± walcz±. Pó¼niej wygrywasz.

Delete Edit Quote
 
tomek_1821
wierzak
Avatar

Postw: 48
Wsparcie: 48

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/05/2010 21:21
Re: Jaskinia Smoka, czyli jak jeste¶ smutas a tu wejdziesz to Smok zaraz Ciê zabawi :D
#post10919
przy tym dziadku to ja sam zaczalem sie ryc bez przerwy Smile

skoro juz temat smiechu, to niemiecka prezenterka:

http://www.youtube.com/watch?v=nxRNbW8Ul80&feature=related

i prezenter :

http://www.youtube.com/watch?v=zHP3Kf7ehnE&feature=related

i zwariowany komputer w niemieckich milionerach :

http://www.youtube.com/watch?v=liOTqDG9kAQ&feature=related
Edytowa: 11/05/2010 21:27
Kocham nasz± Matke Ziemie...
Delete Edit Quote
 
mercichaud
Nowicjusz

Postw: 0
Wsparcie: 0

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/05/2010 23:19
Re: Jaskinia Smoka, czyli jak jeste¶ smutas a tu wejdziesz to Smok zaraz Ciê zabawi :D
#post10924
tego prezentera to ju¿ znam, ale zawsze to jest mega ¶mieszne! Smile
Delete Edit Quote
 
mercichaud
Nowicjusz

Postw: 0
Wsparcie: 0

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/05/2010 23:36
Re: Jaskinia Smoka, czyli jak jeste¶ smutas a tu wejdziesz to Smok zaraz Ciê zabawi :D
#post10925
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 16/06/2010 14:58
Re: Jaskinia Smoka, czyli jak jeste¶ smutas a tu wejdziesz to Smok zaraz Ciê zabawi :D
#post11266
Image
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/46 1 2 3 4 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com