Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > na czym polega droga ¶wiat³a ?
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Kana RSS (Forum)Reply
na czym polega droga ¶wiat³a ?
AutorTre
animare
Nowicjusz
Avatar

Postw: 7
Wsparcie: 7

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 31/01/2011 12:15
na czym polega droga ¶wiat³a ?
#post17044
Jeden go¶æ z forum poleci³ mi abym kroczy³ drog± swiat³a .

Na czym polega ta droga i gdzie mo¿na poczytaæ o rozwoju duchowym wg . tej drogi ?
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 31/01/2011 12:15
Re: na czym polega droga ¶wiat³a ?
#post0000

Odwane Dusze

Czy planujemy swoje ycie przed przyjciem na wiat? Czy to moliwe, e odpowied na odwieczne pytania: "Dlaczego ze rzeczy przytrafiaj si dobrym ludziom?" lub "Dlaczego ja?" maj swoje rdo w penym mioci planowaniu zdarze i okolicznoci przed narodzinami? Czy to moliwe, e niektrzy z naszych drczycieli to osoby obdarzajce nas najwiksz mioci? Czy wreszcie to moliwe, e takie rzeczy nie zdarzaj si tylko po to bymy cierpieli, ale raczej su rozwojowi duchowemu?
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 31/01/2011 13:15
Re: na czym polega droga ¶wiat³a ?
#post17045
Ogólnie jest to droga dla dobra powszechnego, kosztem w³asnego ego, dzieje siê to w ¿yciu osobistym i na ka¿dym kroku, a nie w oderwaniu od rzeczywisto¶ci, jest to jak by p³ywanie w strumieniu energii, czy fruwanie w kesonie chodzi o to, ¿e gdy zbli¿amy siê do ¶cianek oddalaj±c od g³ównego nurtu zahaczamy o przeszkody, gdy jeste¶my w g³ównym nurcie, jak podczas medytacji zbli¿amy siê do ¶wiat³a..
Gdy kto¶ trzyma siê rozpaczliwie ¶cianek przywi±zania my¶l±c o materii, której nie mo¿e siê pu¶ciæ, wtedy nawet gdy bêdzie sobie grzeba³ w trzecim oku, nie uzyska g³ównego nurtu rozwoju duchowegoSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
animare
Nowicjusz
Avatar

Postw: 7
Wsparcie: 7

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 31/01/2011 13:28
Re: na czym polega droga ¶wiat³a ?
#post17046
Rozumiem ,a gdzie mogê o tym poczytac ,moge prosiæ o polecenie jakiej¶ lektury ,ktora poprowadzi mnie przez poszczególne etapy tej drogi?

Tamar dziêki za wyja¶nienie
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 31/01/2011 13:48
Re: na czym polega droga ¶wiat³a ?
#post17047
To mo¿e byæ magiczne, ale szukaj Mistrza we w³asnym wnêtrzu, czytaj znaki osobiste do Ciebie, one Ciê poprowadz± po naszym bloogu, jest tu wystarczaj±co du¿o materia³ów wklejonych, linków i wypowiedzi, mamy te¿ bibliotekê wspóln± w chomiku Ylenay i osobist± przesy³an± poczt±, najpierw czytaj intuicyjnie tematy, nie ma ju¿ czasu na d³ug± naukê z ksi±¿ekSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
animare
Nowicjusz
Avatar

Postw: 7
Wsparcie: 7

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 31/01/2011 15:20
Re: na czym polega droga ¶wiat³a ?
#post17048
pewnie nie powinienem pisac krotkich postow ale chcia³em Ci Tamar podziêkowaæ
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 31/01/2011 15:27
Re: na czym polega droga ¶wiat³a ?
#post17049
Czesæ animare Smile

Czuj siê u nas fajnie SmileSmile
Delete Edit Quote
 
animare
Nowicjusz
Avatar

Postw: 7
Wsparcie: 7

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 31/01/2011 15:58
Re: na czym polega droga ¶wiat³a ?
#post17050
Siemka Tulsi
Delete Edit Quote
 
Reply

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com