Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Wspó³pracujmy > Rozmowy w T³oku ;)
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/63 1 2 3 4 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Rozmowy w T³oku ;)
AutorTre
CrazySierzant
Super user
Avatar

Postw: 752
Wsparcie: 754

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 07/07/2011 17:26
Rozmowy w T³oku ;)
#post20330
Okej Smile

To aby nie denerwowaæ innych jak to zosta³o zasugerowane... Smile

Smok l±duje na pogórku, wbija Smocz± flagê i....

trrr tym tym tym trrr tym tym tym....

Ustanawia temat "Rozmowy w T³oku" Smile
Jest to tak bigosowaty temat ¿e nawet Smok tej nazwy nie wymy¶li³ Smile

Okej to ABSOLUTNIE nie "¶miecimy" po tematach wklejkowych, je¶li mamy jakie¶ "ale" do jakiej¶ wklejki to referujemy siê do niej linkiem do innego tematu którego dotyczy oraz ewentualnym tytu³em(link uwzglêdnia stronê z postami w temacie nawet).

A tak to jedna wielka ¶ciepa - a je¶li chodzi o muzykê i "luz" jakie¶ filmiki itd to ju¿ s± takie tematy - "Muzyka ³±czy" i "Dla luzu".

Smok Smile
Zadowoleni? Smile
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/07/2011 17:26
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post0000

Przesania i znaki z Kosmosu - Erich von Dniken

Praca "Przesania i znaki z Kosmosu", czyli "sze najlepszych ksiek w jednej", zawiera zrewidowan i zaktualizowan tre wydanych przed laty najsynniejszych bestsellerw szwajcarskiego badacza tajemnic przeszoci Ericha von Dnikena, ktrych rewelacje zostay w ostatnich latach niezbicie potwierdzone przez odkrycia naukowe.
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/07/2011 20:36
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20351
No jasne, dziêki wielkie Crazy Smile

No i tytu³ b. fajnisty jest , wszystko w tym w±tku mo¿na wrzuciæ Smile

Bo w±tek " uswiadomieni ludzie" to jakis dziwaczny jest.

A tutaj mo¿na wrzuciæ wszystko w³asciwie Smile

Buziak SmileSmile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/07/2011 20:40
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20353
Kiedy mówimy, ¿e widzimy, to w³a¶ciwie obserwujemy elektryczne sygna³y w swoim mózgu.....

Co wy na to?SmileSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4361
Wsparcie: 4361

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/07/2011 20:42
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20355
uwa¿aj , ¿eby ciê pr±d nie popie¶ci³ , Dino.
Delete Edit Quote
 
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/07/2011 20:43
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20357
Piorunuj±ce Smile
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/07/2011 21:23
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20377
Aparaty zmys³owe s± zadziwiaj±ce.

Nie tylko wzrok........

Ale i bez nich mo¿na ¿yæ.

Nieraz zastanawia³am siê, jak funkcjonuj± osoby od urodzenia niewidome oraz g³uche, bo i tacy siê rodz±, co oni czuj±, jak odbieraj± swiat, tylko dotyk, smak i wêch ale to chyba niewiele ?
Delete Edit Quote
 
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/07/2011 21:31
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20381
No i dusza w tym wszystkim oczywi¶cie To tak jakby jedn± "nog±" wci±¿ byli po tamtej stronie
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/07/2011 21:33
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20382
Lotto nie potrzebuje zmys³ów, on i tak wie, ¿e jest najlepszySmile

Wyczuwa pismo nosem, nie gadzim, bo po co cz³owiekowi dwie dziurki i nos, nie s³ucha, nie li¿e smakuj±c, nie syczy, bo nie w±¿, co¶ robi pod siebie, bo musi, ale co, nie wie, nie bêdzie siê zni¿a³ do gadziego poziomu, dlatego gada, ale nie wie, ¿e s³owo gadaæ, bardziej do gada pasuje choæby w brzmieniuSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/07/2011 21:34
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20384
Chyba tak.

Jak myslisz Przemku, czy osoba od urodzenia g³ucha i niewidoma mo¿e nauczyæ siê mówiæ?
Porozumiewaæ w jakis sposób z otoczeniem ?
Delete Edit Quote
 
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/07/2011 21:38
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20385
Mówiæ raczej nie ale porozumiewaæ siê owszem Pewnie odbiera wszystko ca³ym cia³em d¼wiêk wibracje przestrzeñ
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/63 1 2 3 4 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.173.214.227

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com