Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Wspó³pracujmy > Poznaæ i zrozumieæ siebie w Lublinie
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Kana RSS (Forum)Reply
Poznaæ i zrozumieæ siebie w Lublinie
AutorTre
Unlimited
wierzak
Avatar

Postw: 17
Wsparcie: 17

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/09/2011 14:45
Poznaæ i zrozumieæ siebie w Lublinie
#post21923
Tak niewiele dzieli Ciê od wewnêtrznego spokoju
Udzia³ w szkoleniu zapewni Ci wewnêtrzn± harmoniê i stabilizacjê ¿yciow±
Poznasz metody zapobiegania negatywnym matrycom emocjonalnym zani¿aj±cym nasz± warto¶æ
Uzyskasz wiedzê na temat tego jak radziæ sobie w trudnych okoliczno¶ciach ¿yciowych

12 listopada 2011 roku w Lublinie
trener ¿yciowy i biznesowy oraz trener motywacyjny
>>> Ireneusz Rybicki<<<
www.doradztworybicki.pl


poprowadzi warsztaty
POZNAÆ I ZROZUMIEÆ SIEBIE
system warto¶ci g³ówn± si³± sprawcz± powodzenia
w Twoim ¿yciu


Do 30 pa¼dziernika 40% taniej -zamiast 560z³ zap³acisz 350z³
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!


Dodatkowo
11 listopada wyk³ad (10 z³)
13 listopada sesje indywidualne
(po wcze¶niejszym ustaleniu)


Zapisz siê ju¿ dzi¶!!!

Serdecznie Zapraszamy na zajêcia, które wnios± co¶ nowego - bo w ka¿dym z nas jest obszar, który chcieliby¶my naprawiæ, ulepszyæ i wzmocniæ...


Zg³oszenia lub pytania
proszê kierowaæ na adres
[email protected],
lub
telefonicznie 533 99 33 37

Zachêcamy równie¿ do zapoznania siê z nasz± ca³± ofert±:
http://cs.unlimitedgroup.pl/szkolenia-dla-klientow-indywidualnych/szkolenia-ogolne.html
http://cs.unlimitedgroup.pl/szkolenia-dla-klientow-indywidualnych/szkolenia-[url=www.doradztworybicki.pl]www.doradztworybicki.pl[/url]www.doradztworybicki.plPOZNAÆ I ZROZUMIEÆ SIEBIE
Edytowa: 18/10/2011 12:34
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/09/2011 14:45
Re: Poznaæ i zrozumieæ siebie w Lublinie
#post0000

Ziemia Zwiastunw witu - Barbara Marciniak

Wczorajszy dzie jest PRZESZOCI, a kadego dnia wraz ze wschodzcymi promieniami soca rodzi si nadzieja i nowe szanse... Kady Twj dzisiejszy wybr wpywa na ksztat naszego wsplnego jutra. Ziemia Zwiastunw witu zaprasza ci do kreowania wiata porozumienia, harmonii i prawdziwej przyjani midzy ludmi. wiata, w ktrym kady ma moliwo rozwoju i odkrycia Tajemnicy, ktr jest.
 
Unlimited
wierzak
Avatar

Postw: 17
Wsparcie: 17

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/09/2011 12:27
Poznaæ i zrozumieæ siebie w Lublinie - ZMIANA TERMINU
#post22497
Informujemy o zmianie terminu szkolenia "Poznaæ i Zrozumieæ siebie".

Odbêdzie siê ono 12 listopada 2011 roku.

Do 30 pa¼dziernika 40% taniej -zamiast 560z³ zap³acisz 350z³
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Dodatkowo
11 listopada wyk³ad (10 z³)
13 listopada sesje indywidualne
(po wcze¶niejszym ustaleniu)

Delete Edit Quote
 
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/09/2011 12:47
Re: Poznaæ i zrozumieæ siebie w Lublinie
#post22498
Unlimited ja jak i pewnie wiêkszo¶æ na tym forum nie potrzebujemy po¶redników do poznania samych siebie A tym bardziej p³atnych Smile
Edytowa: 20/09/2011 12:49
Delete Edit Quote
 
Reply

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com