Strona gwna > Forum > Otwórz oczy > Warte obejrzenia > Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 8/10 |< < 5 6 7 8 9 10 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
AutorTre
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 27/01/2012 21:16
Re: Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
#post24237
Jak to fajnie ¿e nic, ale to komletnie "nic" nas ju¿ nie boli.


Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 27/01/2012 21:16
Re: Re: Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
#post0000

Uzdrowiciele z bliska i z daleka - Adrian Dvir

Komunikacja telepatyczna z bytami i pozaziemianami pozwala Adrianowi Dvirowi na podjcie prb lepszego zrozumienia wszechwiata, w ktrym yjemy...i wszechwiat ten okazuje si miejscem cudowniejszym ni jakiekolwiek wymarzone przez nas miejsca. Jest to miejsce zamieszkane przez niezliczone gatunki istot ywych, ktrych kultura i technologie s o wiele bardziej zaawansowane ni nasze. Co wicej, istoty te s tutaj, by nam pomc?
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 27/01/2012 21:20
Re: Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
#post24238
"Nic nie boli".

Kto chce krzyczeæ? Kto dzi¶ ochotê ma,
Jeszcze podnie¶æ g³os?
Kto siê ¿ali? Komu odbiera smak,
Zdeptanej mrówki piêkny los?

Nic nie boli, tylko ch³ód,
Nic nie boli, ani ciut,
Nic nie boli, a¿ do dna,
Poza tym wszystko gra.

Nic nie boli, ¿adna my¶l,
Nie gra roli, wczoraj, dzi¶,
Nic nie boli s³owo, gest,
I wreszcie dobrze jest,
I wreszcie dobrze jest!

Opada cicho groza, stygnie gniew,
£agodno¶æ jak narkoza wchodzi w krew,
Przez tê chwile ci±¿y g³owa, brzuch,
I wreszcie wolny kr±¿y nad cia³em duch!

Nic nie boli! Mo¿na ci±æ!
Szarpaæ, kopaæ, deptaæ, kl±æ!
Prosto w serce wpychaæ nó¿,
Bo wszystko jedno ju¿!

Nic nie boli! Cisza trwa!
Nie ma dobra ani z³a!
Nic ju¿ nie ma!
Zero! Null!
To sk±d byæ mo¿e ból?
To sk±d byæ mo¿e ból?

Kto chce krzyczeæ? Kto dzi¶ ochotê ma,
Jeszcze podnie¶æ g³os?
Kto siê ¿ali? Komu odbiera smak,
Zdeptanej mrówki piêkny los?

Kto chce krzyczeæ? Kto dzi¶ ochotê ma,
Jeszcze podnie¶æ g³os?
Kto siê ¿ali? Komu odbiera smak,
Zdeptanej mrówki piêkny los?

Nic nie boli! Mo¿na ci±æ!
Szarpaæ, kopaæ, deptaæ, kl±æ!
Prosto w serce wpychaæ nó¿,
Bo wszystko jedno ju¿!

Nic nie boli! Cisza trwa!
Nie ma dobra ani z³a!
Nic ju¿ nie ma!
Zero! Null!
To sk±d byæ mo¿e ból?
To sk±d byæ mo¿e ból?

Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 27/01/2012 22:29
Re: Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
#post24242
To ego kwili i w rozpaczy,
za utraconym rajem zbiorowej histerii,
niech dalej p³acze nad w³asnym bólem,
naszej duszy to ju¿ nie dotyczy....SmileSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 30/01/2012 08:52
Re: Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
#post24277
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/02/2012 05:22
Re: Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
#post24342
Tego wykonania Loki co jest na tym filmie to akurat nie znalaz³am Duu0, ale ta te¿ jest fajna Smile

Jest ich naprawdê du¿o, w wielu ró¿nych wykonaniach, mo¿esz sobie poszperaæ na YT SmileNa polski to siê t³umaczy:

Niech wszystkie ¶wiaty b±d± szczê¶liwe Smile
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 09/02/2012 08:36
Re: Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
#post24351
http://www.banzaj.pl/Prahlad-Jani-nie-je-i-nie-pije-od-70-lat-8411.html
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 09/02/2012 08:39
Re: Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
#post24352
http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_hira_rata_manek_-_patrzenie_w_slonce_dla_pokoju_i_zdrowia.html
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 09/02/2012 19:11
Re: Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
#post24372
Na razie zastój z dostêpem do naszego forum.
Ju¿ nie mam si³y ani ochoty tego dociekaæ u Admina p.M.Koryciñskiego.

Jednak , pomimo ¿e wiêkszo¶ci z Was to nie interesuje, to wklejê tutaj jeden z moich ulubionych bad¼anów dla Sivy ( po naszemu siê 'Sziwa' wymawia nie wiedzieæ czemu, po ichniemu w sanskrycie wymawia siê 'Siva'Smile.
Siva a nie Sziwa.
Bo zauwa¿y³am, ¿e taka jest w naszym kraju tendencja.
Sziwa a nie Siva.
W w/b Siva a nie SziwaSmile

Sama zreszt± d³ugo pope³nia³am ten sam b³±dSmile

No ale to dla tych ludzi, którzy byæ mo¿e wejd± kiedy¶ na nasze forum i zainteresuj± siê tym bli¿ej, to tak futurystycznie raczej to chcê przybli¿yæ Smile

Kto zechce i komu bêdzie to przeznaczone, ten to wynajdzie Smile

Buziaki Smile
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 09/02/2012 21:58
Re: Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
#post24375


Om Om Om
Sarvesham Svastir Bhavatu
Sarvesham Shantir Bhavatu
Sarvesham Poornam Bhavatu
Sarvesham Mangalam Bhavatu
Om, Shanti, Shanti, Shanti
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 09/02/2012 22:07
Re: Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
#post24376SmileSmile

Kto chce krzyczeæ? Kto dzi¶ ochotê ma,
Jeszcze podnie¶æ g³os?
Kto siê ¿ali? Komu odbiera smak,
Zdeptanej mrówki piêkny los?

Nic nie boli, tylko ch³ód,
Nic nie boli, ani ciut,
Nic nie boli, a¿ do dna,
Poza tym wszystko gra.

Nic nie boli, ¿adna my¶l,
Nie gra roli, wczoraj, dzi¶,
Nic nie boli s³owo, gest,
I wreszcie dobrze jest,
I wreszcie dobrze jest!

Opada cicho groza, stygnie gniew,
£agodno¶æ jak narkoza wchodzi w krew,
Przez t± chwile ci±¿y g³owa, brzuch,
I wreszcie wolny kr±¿y nad cia³em duch!

Nic nie boli! Mo¿na ci±æ!
Szarpaæ, kopaæ, deptaæ, kl±æ!
Prosto w serce wpychaæ nó¿,
Bo wszystko jedno ju¿!

Nic nie boli! Cisza trwa!
Nie ma dobra ani z³a!
Nic ju¿ nie ma!
Zero! Null!
To sk±d byæ mo¿e ból?
To sk±d byæ mo¿e ból?

Kto chce krzyczeæ? Kto dzi¶ ochotê ma,
Jeszcze podnie¶æ g³os?
Kto siê ¿ali? Komu odbiera smak,
Zdeptanej mrówki piêkny los?

Kto chce krzyczeæ? Kto dzi¶ ochotê ma,
Jeszcze podnie¶æ g³os?
Kto siê ¿ali? Komu odbiera smak,
Zdeptanej mrówki piêkny los?

Nic nie boli! Mo¿na ci±æ!
Szarpaæ, kopaæ, deptaæ, kl±æ!
Prosto w serce wpychaæ nó¿,
Bo wszystko jedno ju¿!

Nic nie boli! Cisza trwa!
Nie ma dobra ani z³a!
Nic ju¿ nie ma!
Zero! Null!
To sk±d byæ mo¿e ból?
To sk±d byæ mo¿e ból?

Smile
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 8/10 |< < 5 6 7 8 9 10 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com