Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Transformacja 2012 > Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/24 1 2 3 4 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
AutorTre
mekosek
wierzak
Avatar

Postw: 16
Wsparcie: 16

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/08/2009 09:32
Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
#post3059
Witam was swietlana rodzino. Nie wiem czy juz wiecie, ze 11 pazdziernika doczekamy sie sympozjum w Warszawie?
Podaje link do ogloszenia
http://czasnowejery.pl/

Goraco polecam.
Ja sie juz zapisalem Smile

________________________________________
My¶l stwarza do¶wiadczenie.
Edytowa: 10/08/2009 09:34
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/08/2009 09:32
Re: Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
#post0000

Znak czasu (cz I i II) - Barbara N. Choroszy

Informacje zawarte w ksice pochodz z bezporednich rozmw z Kosmicznymi Istotami, znanymi ludziom z Biblii, jako Biblijni Bogowie przez Ich emisariuszk - cznika na Ziemi, pani Lucyn obos. Niniejszy zapis jest wyrazem woli i yczenia rzeczywistych Budowniczych piramid w Gizie.

Ksika odsania tajemnice, w jaki sposb przed tysicami lat zostay na zawsze zczone losy Elohim, czyli tzw. Biblijnych Bogw, z mieszkacami Ziemi.
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 10/08/2009 10:44
Re: Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
#post3068
Pojecha³bym na co¶ takiego, ale prawdopodobnie nie bêde mia³ takiej mo¿liwo¶ci.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
szalony_szaleniec
Super user
Avatar

Postw: 516
Wsparcie: 516

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 10/08/2009 10:51
Re: Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
#post3071
I prawdopodobnie nie dowiesz siê niczego nowego Smile
I'm gonna make my world a better place
I'm gonna keep that smile on my face
I'm gonna teach myself how to understand
I'm gonna make myself a better man
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 10/08/2009 10:55
Re: Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
#post3072
No, ale spotkam wielu ludzi uwa¿aj±cych ich 'sekcjê' za najs³uszniejsz±, to mog³oby byæ ciekawe do¶wiadczenie.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
mekosek
wierzak
Avatar

Postw: 16
Wsparcie: 16

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/08/2009 15:49
Re: Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
#post3089
Misiek mowisz "prawdopodobnie" wiec prawdopodobnie nie wiesz o wszystkim Smile
Dla mnie to wszystko co sie teraz dzieje, to jak mnie pochlonelo swiatlo i to o czym sie dowiaduje kazdego dnia jest najlepszym doswiadczeniem w zyciu.
Ja zawsze wiedzialem ze cos jest nie tak z tym swiatem Smile Wiem wiecej niz rok temu. Nie wiem czy ogladaliscie wyklad ¶.p. Iana Lungolda o kalendarzu Majów i naszej ¶wiadomo¶ci. Jak nie to polecam.
http://www.youtube.com/watch?v=8MZRbaLV1BI&feature=PlayList&p=2F29E2739BA62DC6&index=0&playnext=1
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/08/2009 18:38
Re: Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
#post3148
Wszystko nabralo niesamowitego przyspieszenia, swiadomosc wyrywa sie do przodu, nasza ewolucja jest wprost namacalna, z dnia na dzien to widac przeciez golym okiem, to fantastyczne , taka przemiana wrecz codzienna Smile

Widac ze wczoraj bylam kims innym niz jestem juz dzisiaj, po prostu czuje sie coraz wiecej i wiecej tego swiatla Smile
Delete Edit Quote
 
miriam
Stay user
Avatar

Postw: 328
Wsparcie: 328

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/08/2009 15:25
Re: Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
#post3271
Zgadzam siê ca³kowicie.¦wiadomo¶æ przyspiesza. To siê po prostu wyczuwa intuicyjnie.
Ja czasami od nat³oku my¶li, tekstów, sugestii mam wra¿enie ze huczy mi g³waSmile.Taka wersja ¶wiata musi odej¶æ do lamusa potrzebujemy nowych idei, warto¶ci uniwersalnych.
Wyk³ad pana Iana po prostu wypas, zgadzam siê z nim w pe³ni.
Delete Edit Quote
 
mekosek
wierzak
Avatar

Postw: 16
Wsparcie: 16

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/08/2009 15:59
Re: Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
#post3277
Mam tylko nadzieje, ¿e te wszystkie teorie, spiski i historie NWO siê nie urzeczywistni±. "Oni" dobrze wiedz± co siê dzieje, ju¿ daaawno wiedzieli. To co usi³uj± zrobic to na pewno nas zastraszyc, ale co je¶li zrobi± co¶ katastroficznego przed nasz± ucieczka z tego matrixa? Co je¶li ju¿ wiedz± jak nas powstrzymac przed przej¶ciem w czwarty wymiar? Zauwa¿cie jak wiele jest tego typu teorii prowadz±cych do usidlenia nas w tym trzecim wymiarze na kolejne tysi±clecia?
Edytowa: 13/08/2009 16:00
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/08/2009 17:31
Re: Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
#post3281
W³a¶nie o to huczenie w g³owie chodzi, to energia psychiczna i jej przep³yw szczególnie po przebudzeniu, wtedy nale¿y siadaæ do medytacji, by nie powstrzymywaæ przep³ywu, lekarze w rêkach ciemnych zaraz wam wyt³umacz±, ¿e to objaw podwy¿szonego ci¶nienia, mo¿na sprawdziæ po kolorze skóry, nie jest czerwona na twarzy i nie ma podwy¿szonego pulsu, wrêcz odwrotnie w stanie alfa puls spada.
Ka¿dy ruch my¶l± o czymkolwiek i strach przep³yw J± zamyka, kto czyta mój blog to wie o czym mówiê...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 13/08/2009 18:17
Re: Sympozjum: 2012 : KONIEC NASZEJ CYWILIZACJI CZY WIELKA TRANSFORMACJA ?
#post3289
Ciekawe... ja to huczenie pamiêtam jeszcze z dzieciñstwa, ni z tego, ni z owego silny "d¼wiêk" w g³owie. Wtedy zwali³em na wysok± czêstotliwo¶æ fal radiowych i my¶la³em, ze wszyscy to s³ysz±, dlatego nikt nie zwraca uwagi.
Potem nic. Nie zwraca³em na to uwagi.
Pojawi³o siê ponownie podczas czytania sesji kasjopeañskich, nied³ugo przed illuminacj±.

Czasem jest ciche, wyczówalne dopiero gdy siê na tym mocno skupiæ, innym razem huczy tak, ¿e ciê¿ko skupiæ my¶li. Zd±¿y³em siê przyzwyczaiæ do s³uchania tego.
Gorzej z innymi odg³osami, które te¿ zda¿a mi siê s³yszeæ, ale s± zupe³nie inne od tych s³yszanych zazwyczaj. Przyk³adowo ostatnio mia³em 2-3 razy tak, ¿e nagle przytyka³o mi prawe ucho i pojawia³ siê silny, stale opadaj±ce d¼wiêk, do ca³kowitego wyciszenia.
A raz, co potwierdzi³ mi potem mój mistrz, s³ysza³em pracê silnika UFO. Warkot - to trafne okre¶lenie, nawet je¶li by³y to decybele wibracji s³yszane wewn±trz mojej g³owy.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/24 1 2 3 4 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.92.153.90

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com