Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Zwiastuni ¦witu > CIEKAWE WKLEJKI cd.
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 4/12 |< < 1 2 3 4 5 6 7 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
CIEKAWE WKLEJKI cd.
AutorTre
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2015 11:46
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32409
Sekretny d¼wiêk, jak widaæ nie do ka¿dego dociera, ale by³by¶ uprzejmy wynie¶æ siê do w³asnego tematu z uwagami, wystarczy tam jeden temat niedoklejonych i odpadaj±cych tapetSmileSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2015 11:46
Re: Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post0000

Jam jest - cieka do Nowej Drogi - Waldemar Witkowski

Kim jeste? Skd pochodzisz? Dokd zmierzasz?

Czy znane s Ci te pytania? Czy szukasz samego siebie? Czy strasz si zrozumie sens wasnego istnienia tu na Ziemi?

Jeli nie, to od t ksik, gdy nie jest przeznaczona dla Ciebie. Szkoda Twojego czasu. yj dalej w narkotycznym upieniu, wsuchujc si w koysank nucon przez Matrixa, hipnotyzujcego wszystko i wszystkich wok siebie.
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4361
Wsparcie: 4361

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2015 11:53
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32410
quote
Sekretny d¼wiêk, jak widaæ nie do ka¿dego dociera,


Racja.Smile

quote
ale by³by¶ uprzejmy wynie¶æ siê do w³asnego tematu z uwagami,Do twoich uprzejmo¶ci wiele mi brakuje , dlatego nie wiem czy moje "wynie¶æ siê" bêdzie mo¿liwe .
Pesymistycznie na to patrzê .
Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2015 12:04
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32411
Edytowa: 06/02/2015 12:08
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4361
Wsparcie: 4361

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2015 13:00
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32412
Smile Pomy¶lê nad tym , by zablokowaæ astralne fajerwerki ,
zwane równie¿ "przebudzeniem ".
Tu z kolei optymistycznie na swój zamiar patrzê .
Sk±d ten po¶piech i niepotrzebna , coraz bardziej wyczuwalna nerwowo¶æ dino ?Smile
Delete Edit Quote
 
CrazySierzant
Super user
Avatar

Postw: 752
Wsparcie: 754

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 06/02/2015 16:15
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32416
quote
tulsi:
Z tamtym w±tkiem nic nie da siê zrobiæ, no chyba ¿e Admin, ale on jest nieosi±galny, to za³o¿y³am Wam ciekawe wklejki ci±g dalszy, tu sobie kontynuujcie SmileSmile


Zrobi³em to bez Admina (ma siê swoje triki). Jakkolwiek chyba ju¿ nie chcecie tamtego tematu i tak, wiêc.....

Smoczy Buziaczek Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2015 19:58
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32417
"Mo¿e nadej¶æ czas, kiedy bliscy ci ludzie wystawi± ciê na próbê.
Byæ mo¿e do¶wiadczasz najwiêkszego spokoju, jakiego nigdy wcze¶niej nie do¶wiadczy³e¶ w swoim ¿yciu, a oni wci±¿ siê o ciebie martwi±.
Jeste¶ szczê¶liwy a oni nie, lecz nadal siê o ciebie martwi±.
Nawet spotykaj± siê ze sob± by rozmawiaæ o tym co siê z tob± dzieje.
Jeste¶ szczê¶liwy, a oni mówi±, ¿e mo¿e potrzebujesz psychoterapeuty,
bo nie wydajesz siê im byæ starym sob±,
tym kim oni chcieliby by ciê widzieæ.
Nikt ciê nie zrozumie, nawet ksiê¿a,
bo wewn±trz do nikogo nie przynale¿ysz.
Musisz wiêc byæ silny w ¶rodku,
tak, ¿e gdy nawet ca³y ¶wiat ciê odrzuci,
Ty powiesz: „Dziêkujê, w porz±dku, lecz nie mo¿ecie wiedzieæ kim jestem.”
Pob³ogos³aw ich z mi³o¶ci± i id¼ dalej ¶wiat³em w³asnej drogi.
~ Mooji "

Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2015 20:28
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32420
quote
Tamar102:
"Mo¿e nadej¶æ czas, kiedy bliscy ci ludzie wystawi± ciê na próbê.
Byæ mo¿e do¶wiadczasz najwiêkszego spokoju, jakiego nigdy wcze¶niej nie do¶wiadczy³e¶ w swoim ¿yciu, a oni wci±¿ siê o ciebie martwi±.
Jeste¶ szczê¶liwy a oni nie, lecz nadal siê o ciebie martwi±.
Nawet spotykaj± siê ze sob± by rozmawiaæ o tym co siê z tob± dzieje.
Jeste¶ szczê¶liwy, a oni mówi±, ¿e mo¿e potrzebujesz psychoterapeuty,
bo nie wydajesz siê im byæ starym sob±,
tym kim oni chcieliby by ciê widzieæ.
Nikt ciê nie zrozumie, nawet ksiê¿a,
bo wewn±trz do nikogo nie przynale¿ysz.
Musisz wiêc byæ silny w ¶rodku,
tak, ¿e gdy nawet ca³y ¶wiat ciê odrzuci,
Ty powiesz: „Dziêkujê, w porz±dku, lecz nie mo¿ecie wiedzieæ kim jestem.”
Pob³ogos³aw ich z mi³o¶ci± i id¼ dalej ¶wiat³em w³asnej drogi.
~ Mooji "Z do¶wiadczenia wiem, ¿e nikt z najbli¿szego otoczenia nie lubi, je¶li jeste¶ nagle kim¶ "nowym".

Masz reagowaæ i zachowywaæ siê tak, jak byli do tego przyzwyczajeni.
Wszelkie zmiany nie s± po¿±dane, i nie mile widziane.

Masz byæ smutny, bo oni s± smutni.
Masz siê nie ¶miaæ, bo oni siê nie ¶miej±, a poza tym dlaczego i z czego siê ¶miaæ ?

Na ¶wiecie jest tyle zmartwieñ, nieszczê¶æ, a "ty" ¶miesz byæ szczê¶liwy ?
Tak bez powodu ?

Ju¿ samo to w sobie jest podejrzane, nie do przyjêcia przez tak zwanych smutasów, którzy wed³ug mnie s± na³ogowcami, upajaj± siê w³asnymi smutkami, chc±c w dodatku zaraziæ tym innych.

Ps. Crazy, gratulujê utrzymania siê na powierzchni tego ca³ego ¦UM SmileDelete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/02/2015 12:05
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32427
Tylko siê nie denerwuj Tulsi, czytaj z otwart± g³ow±: http://tamar102.bloog.pl/id,345725973,title,Sai-Baba,index.htmlSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
CrazySierzant
Super user
Avatar

Postw: 752
Wsparcie: 754

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 07/02/2015 12:23
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32429
quote
tulsi:
Ps. Crazy, gratulujê utrzymania siê na powierzchni tego ca³ego ¦UM Smile


Hej, dziêki Smile

Smoczy Buziaczek Smile
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/02/2015 14:22
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32431
quote
Tamar102:
Tylko siê nie denerwuj Tulsi, czytaj z otwart± g³ow±: http://tamar102.bloog.pl/id,345725973,title,Sai-Baba,index.htmlSmile


Co siê mam denerwowaæ, ju¿ tyle artyku³ów na ten temat czyta³am, oskar¿eñ, pomówieñ, ¿e g³owa ma³a.

Dla mnie wa¿ne jest tylko to, kim On jest dla mnie, czyjakolwiek opinia na ten temat mnie nie interesuje
SmileSmile
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 4/12 |< < 1 2 3 4 5 6 7 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.173.214.227

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com