Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 4/4 |< < 1 2 3 4
Kana RSS (Forum)Reply
ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
AutorTre
Planetariusz
Stay user
Avatar

Postw: 262
Wsparcie: 264

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/11/2009 00:16
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post5564
Po co tyle negatywnych my¶li trzecia wojna ¶wiatowa niedo¶æ nam II giej by³o?Czy¿ nie doro¶li¶my do pokoju?Idziemy ku ¶wietle jeste¶my ¦wiat³em,zostawmy ciemno¶æ za sob±. Znajd¼my receptê przeciwko zagorza³o¶ci,dogmatyzmowi religijnemu bo to on mo¿e nam zaszkodziæ jak to ju¿ czêsto robi³. Przesun±³ siê na bliski wschód Jran,Pakistan,Afganistan, Pó³nocna Korea tam mog± wybuchaæ wojny tam ciemno¶æ rz±dzi i tam s± lokalne napiêcia.My¶lmy pozytywnie stwarzajmy wy¿sze wibracje które bêd± tarcz± chroni±c± nasz± czê¶æ ¶wiata. B±d¼my ponad wa¶nie polityków ,kk i masmedii czarny dramatyzm który siê tak ³atwo sprzedaje, tak ³atwo wzbudza strach.
To ja Przyjaciel Swiata
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/11/2009 00:16
Re: Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post0000

Ziemia Zwiastunw witu - Barbara Marciniak

Wczorajszy dzie jest PRZESZOCI, a kadego dnia wraz ze wschodzcymi promieniami soca rodzi si nadzieja i nowe szanse... Kady Twj dzisiejszy wybr wpywa na ksztat naszego wsplnego jutra. Ziemia Zwiastunw witu zaprasza ci do kreowania wiata porozumienia, harmonii i prawdziwej przyjani midzy ludmi. wiata, w ktrym kady ma moliwo rozwoju i odkrycia Tajemnicy, ktr jest.
 
Kris
wierzak
Avatar

Postw: 50
Wsparcie: 50

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 15/03/2010 12:40
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post8847
Chinom te¿ siê ¶ni wojenka i to taka ze wszystkimi zabawkami.
Aby temu zapobiec pracujmy nad sob± i staramy siê choæby zmniejszaæ ilo¶æ ciemnej energii któr± wytwarzamy ,to ju¿ bêdzie znacz±cy wk³ad w lepsze jutro.
A wytwarzamy j± choæby narzekaj±c, zazdroszcz±c ,przez gniew,strach zawi¶æ i tp emocje.
Delete Edit Quote
 
Atlantis
Nowicjusz
Avatar

Postw: 6
Wsparcie: 8

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 15/03/2010 15:20
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post8848
Medytacja jest jednym ze skutecznych sposobow pracy nad swoimi negatywnymi emocjami. Mi pomogla Smile Nie smiem twierdzic ze jestem chodzacym idealem, bo bylby to zart, ale staram sie. Najtrudniej utrzymac wibracje, gdy jest sie w otoczeniu ludzi, ktorzy nawzajem nastawiaja siebie negatywnie poprzez plotki, intrygi - tak jest niestety w wielu miejscach pracy - by odniesc korzysci. Kiedys na targach udalam sie na channeling z aniolami. Wtedy zadalam pytanie dlaczego ludzie tak postepuja. Odpowied¼ " Bogu kamienie tez szukaja swiatla".
Delete Edit Quote
 
Atlantis
Nowicjusz
Avatar

Postw: 6
Wsparcie: 8

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 15/03/2010 16:04
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post8850
SAHAJA YOGA ma za zadanie pobudzic Kundalini, ktora przechodzac przez kolejne czakry i przez ostatnie centrum energetyczne mieszczace sie na czubku glowy laczy sie z energia Uniwersum.
Zapal swiece i usiadz na chwile w ciszy, w pozycji lotosu lub na krzesle (kregoslup wyprostowany, nogi nie skrzyzowane), dlonie uloz w ten sposob by spoczywaly one na udach i odwrocone byly wewnetrzna strona do gory. Sprobuj nie myslec o niczym. "Swiadomosc bez mysli" to stan, w ktorym umysl jest wyciszony, ale rownoczesnie czujny. Cwiczenie to zajmuje chwile, ale na poczatku trudno jest "wylaczyc sie". Kundalini czuje sie jak delikatny powiew najczesciej na rekach lub czakrze koronnej.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 18/02/2012 14:44
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post24479
Nie wiem za bardzo gdzie to wkleiæ, nie bêdê zak³adaæ nowego tematu, wiêc pozwolê sobie tutaj.

http://odkrywcy.pl/kat,111402,title,NASA-planuje-budowe-nowej-stacji-kosmicznej,wid,14262009,wiadomosc.html?smg4sticaid=6df17

W tym artykule u¿yto s³owa "podbój" kosmosu.
W takim stanie ¶wiadomo¶ci w jakiej na razie jest ludzko¶æ, to czarno widzê tê ekspansjê ludzkiego gatunku w obce terytoria, "troglodytów" jak nazwa³ nas M.Rozbicki Smile

Oczyma wyobra¼ni ju¿ widzê tych wszystkich zach³annych cwaniaczków pokroju toruñskiego grzyba i inne hieny.

Widzê, jak na obcej planecie ekipa Antka M. zatyka tryumfalnie ogromny krzy¿ smoleñski...........SmileSmile
Delete Edit Quote
 
Planetariusz
Stay user
Avatar

Postw: 262
Wsparcie: 264

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/02/2012 14:06
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post24489
Projektowanie nowego ¦wiata bêdzie o tyle £atwiejsze,¿e nas bêdzie o 5 miliardów mniej.Plusy w funduszach emerytalnych bêdzie tyle pieniêdzy,¿e mo¿emy ¶mia³o ¿yæ 160 lat i wiêcej.Po za tym nie obawiajmy siê niczego,strach jest najwiêkszym hamulcem w transformacji.U¶miech i mi³o¶æ mo¿e nas uratowaæ.A hienami siê nie przejmujmy one odjad± parowymi poci±gami do 3 wymiaru,¿adna hiena ,cwaniaczki i ciemne si³y destrukcyjne nie wytrzymaj± wibracji ziemi podniesionej do 5 wymiaru.
To ja Przyjaciel Swiata
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/02/2012 19:12
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post24490
To w tym ewentualnym 5D nadal bêdzie potrzebna kasa? Smile
Delete Edit Quote
 
Marco
Super user
Avatar

Postw: 935
Wsparcie: 936

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/02/2012 16:49
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post24497
...hm....jako skrzepniêta forma naszego wiêkszego potencja³u energetycznego....taki 5D nawis inflacyjny.....Smile
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 4/4 |< < 1 2 3 4

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.161.40.41

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com