Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 14/14 |< << < 11 12 13 14
Kana RSS (Forum)Reply
Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
AutorTre
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/03/2012 13:45
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post24675
quote
a lekarze na myszkach


Nie wiedzia³am ¿e lekarze spo¿ywaj± myszy Smile
Biedne myszki....Smile
Robi± jakie¶ nalewki na tych myszach czy jak?
Czy sproszkowane jedz±, jak hiszpañskie muchy? Smile

A sk±d masz takie info Tamar? Smile
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/03/2012 13:45
Re: Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post0000

Ziemia Zwiastunw witu - Barbara Marciniak

Wczorajszy dzie jest PRZESZOCI, a kadego dnia wraz ze wschodzcymi promieniami soca rodzi si nadzieja i nowe szanse... Kady Twj dzisiejszy wybr wpywa na ksztat naszego wsplnego jutra. Ziemia Zwiastunw witu zaprasza ci do kreowania wiata porozumienia, harmonii i prawdziwej przyjani midzy ludmi. wiata, w ktrym kady ma moliwo rozwoju i odkrycia Tajemnicy, ktr jest.
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/03/2012 15:51
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post24676
Za moich czasów badania by³y na myszkach, dzi¶ ju¿ na mniej znacz±cych ludziach czy plemionach, kto wie mo¿e z³o¶liwie podobnie jak jêzyk niektórych ludzi to i zaczn± badaæ dzia³anie hormonów na ludziach, nie tylko upo¶ledzonych tych tak uwa¿anych przez tych drugich, tajemnic± poliszynela jest to ¿e nie badane po latach wchodz± na rynek konsumenta, chyba wiem co mówiê a ka¿dy pamiêta jeszcze oficjalnie nie zdjêty z rynku TalidomidSmile

Kochanie czemu tak nagle przesta³em byæ Twoim fanem?SmileSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/03/2012 16:46
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post24680

"Stwórca jest we wnêtrzu i wszêdzie wokó³ ka¿dego z was, tak samo jak powietrze. Stwórca zale¿y od ka¿dego z was, tak samo jak wy zale¿ycie od Stwórcy. Stwórca istnieje dla i w imieniu ka¿dego z was, tak samo jak wy istniejecie dla i w imieniu Stwórcy. Razem jeste¶cie ¼ród³em i wykorzystaniem energii, która pozwala ca³o¶ci stworzenia siê przejawiæ. Bez was nie istnieje stwarzanie, a bez Stwórcy nie ma z czego tworzyæ. Jedno jest niezbêdne drugiemu i istnieje doskona³a równowaga i równo¶æ w tej relacji."

Nie mo¿na patrzeæ na ¿ycie jak na ekran rzeczywisto¶ci z pozycji mrówki wa¿±cej paproch kurzu w stop klatce pierwszego i drugiego wymiaruSmile to tylko fragment zatrzymany nasz± uwag±Smile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/03/2012 16:47
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post24681
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/03/2012 17:05
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post24682
quote
Kochanie czemu tak nagle przesta³em byæ Twoim fanem?
SmileSmile


Smile..........aaa.....eee..........nie mia³am pojêcia ¿e by³am kiedykolwiek Twoj± idolk± Tamar SmileSmile

Zaskoczy³e¶ mnie kompletnie....totalnie!Smile

No có¿..........to Ty powiniene¶ najlepiej wiedzieæ, dlaczego przesta³e¶ byæ moim fanem, i to w dodatku tak nagle SmileSmile

Przypuszczam, ¿e znalaz³e¶ sobie inn± idolkê i w tym ca³a tajemnica Smile

Ale nie czujê siê pokrzywdzona w ¿aden sposób, wiêc przestañ siê tym zamartwiaæ SmileSmile

Spokojnie Tamciu, wszystko jest jak byæ powinno Smile
Delete Edit Quote
 
Planetariusz
Stay user
Avatar

Postw: 262
Wsparcie: 264

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/03/2012 01:01
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post24684
Tak mówi archanio³ Uriel,¶wiête slowa Tamarku
To ja Przyjaciel Swiata
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 14/14 |< << < 11 12 13 14

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com