Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Transformacja 2012 > Krolestwo Bo¿e jest w Was, czyli Jezus i Mesjasz i New Age i Piaty Wymiar raz jeszcze
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Kana RSS (Forum)Reply
Krolestwo Bo¿e jest w Was, czyli Jezus i Mesjasz i New Age i Piaty Wymiar raz jeszcze
AutorTre
novamaya
Stay user
Avatar

Postw: 106
Wsparcie: 106

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 06/10/2009 10:52
Krolestwo Bo¿e jest w Was, czyli Jezus i Mesjasz i New Age i Piaty Wymiar raz jeszcze
#post4529
Po angielsku, o obudzeniu swiadomosci Chrystusowej i Boga w sobie. Ale jednoczesnie chyba o zejsciu z umyslu do serca, czyli krok dalej za: ja jestem Bogiem i stwarzam, do: we mnie jest Bog, ktory stwarza. W kazdym badz razie polecam:

http://www.godumentary.com/sananda.htm


I am not now, nor will I be visiting the planet before the shifting of consciousness is complete. There have been rumors stating that this Second Coming of Mine will be happening on or about June 30th of this month and year of 2005. Now there are many who believe this to be true, I can assure you, it is not. Those amongst you who already know the truth, I implore you to speak it. The Second Coming is a man made, man creation. What each of you is waiting for is ironically yourselves.

These misrepresentations of the true word of God and all His chosen scribes has come about due to your lack of faith, your lack of confidence in you yourself as God in material form. This bastardization of Our words came about through the use of religions. Religion is another man-made creation. From the beginning of the time of the time of man, the Christed Energy has flowed through each and every one of you. When the plans were made to Create the human race, each one of you represented God and are perfect in every way. The Presence of God flowed through your veins, through every aspect of your being. There never was a time when you were left alone.


My Presence upon the earth was and still is to be a reminder to you all to live your lives to the best of your abilities, while keeping in mind that each of you are God in physical form. I am teaching you by example, each of you must make your own choices. When I walked among you in the past there was then and still is, a great lack of faith existing in yourselves. This too must be changed in order for you to evolve. Let no one tell you that you are not a magnificent being. You and you alone make the changes that shape the world you are in.

Czyli:

Nie ma Mnie teraz i nie bedzie na planecie zanim dopelni sie zmiana swiadomosci. Byly plotki mowiace, ze Moje Drugie Przyjscie bedzie mialo miejsce 30 czerwca 2005 roku lub okolo tej daty. Wielu teraz wierzy, ze jest to prawda, zapewniam Was, ze nie jest. Nawoluje by Ci z Was, ktorzy juz znaja prawde, mowili o niej. Drugie Przyjscie jest tworem ludzkim. To na co kazdy z Was czeka, to na ironie Wy sami.

Owe mizinterpretacje prawdziwego Slowa Bozego i Jego wszystkich wybranych Skrybow zostaly spowodowane przez Wasz brak wiary, brak zaufania w samych siebie jako Bogow w formie materianej. To wynaturzenie Naszych Slow pojawilo sie wraz z religiami. Religia to kolejny twor ludzki. Od poczatku czasu czlowieka, Energia Chrystusowa plynela przez kazdego z Was. Kiedy powstaly plany by Stworzyc rase ludzka, kazdy z Was reprezentowal Boga i jest doskonaly w kazden sposob. Obecnosc Boza plynela przez Wasze zyy, przez kazdy aspekt Waszej Istoty. Nigdy nie byliscie pozostawieni samym sobie.

Moja Obecnosc na ziemi byla i ciagle pozostaje przypominaczem dla Was by zyc jak najlepiej tylko mozecie, zachowujac na uwadze ze kazdy z Was jest Bogiem w formie fizycznej. Ucze Was przez przyklad, kazdy z Was musi dokonac wlasnego wyboru. Kiedy chodzilem posrod Was w przeszosci, panowal i ciagle panuje ogromny brak wiary w siebie. To tez musi zostac zmienione abyscie mogli ewoluowac. Nie pozwol nikomu by mowil Ci, ze nie jestes cudowna istota. Ty i tylko Ty dokonujesz zmian, ktore ksztaltuja swiat w jakim jestes.


Edytowa: 06/10/2009 12:29
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/10/2009 10:52
Re: Krolestwo Bo¿e jest w Was, czyli Jezus i Mesjasz i New Age i Piaty Wymiar raz jeszcze
#post0000

Znak czasu (cz I i II) - Barbara N. Choroszy

Informacje zawarte w ksice pochodz z bezporednich rozmw z Kosmicznymi Istotami, znanymi ludziom z Biblii, jako Biblijni Bogowie przez Ich emisariuszk - cznika na Ziemi, pani Lucyn obos. Niniejszy zapis jest wyrazem woli i yczenia rzeczywistych Budowniczych piramid w Gizie.

Ksika odsania tajemnice, w jaki sposb przed tysicami lat zostay na zawsze zczone losy Elohim, czyli tzw. Biblijnych Bogw, z mieszkacami Ziemi.
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/10/2009 09:39
Re: Krolestwo Bo¿e jest w Was, czyli Jezus i Mesjasz i New Age i Piaty Wymiar raz jeszcze
#post4616
Wed³ug tradycji judeo-chrze¶cijañskiej, Bóg stworzy³ Ziemiê z niczego. Wed³ug prof. Van Wolde, jej analiza pokazuje, ¿e pocz±tek Biblii nie oznacza pocz±tek czasu, ale pocz±tek narracji. - Oznacza to, ¿e Bóg rzeczywi¶cie stworzy³ ludzi i zwierzêta, ale nie stworzy³ samej Ziemi - mówi. Profesor dodaje, ¿e jej nowa analiza wspó³gra ze staro¿ytnymi tekstami mówi±cymi o stworzeniu ¶wiata. W takich tekstach czêsto pojawia³o siê wielkiego "cia³a" wody zamieszkiwanego przez "potwory" i pokrytego ciemno¶ci±.

Prof. Van Wolde mówi, ¿e technicznie s³owo "bara" oznacza tworzyæ, ale jak dodaje, "co¶ by³o nie tak z czasownikiem". - Bóg by³ podmiotem (Bóg tworzy³), za którym pod±¿a³y dwa lub wiêcej "obiektów". Dlaczego Bóg nie stworzy³ jednej rzeczy lub zwierzêcia, ale zawsze wiêcej? - pyta i stawia tezê, ¿e Bóg nie tworzy³, ale rozdziela³: Ziemiê od Nieba, ziemiê od morza, "potwory" morskie od ptaków. - Woda ju¿ by³a - dodaje.

- By³y ju¿ potwory morskie. Bóg co¶ stworzy³, ale na pewno nie Niebo i Ziemiê. Uznawane za powszechne stworzenie z niczego, okaza³o siê nieporozumieniem - mówi profesor. Wed³ug niej Bóg przyszed³ pó¼niej i przystosowa³ ziemiê do ¿ycia, oddzieli³ wodê od ziemi i wniós³ ¶wiat³o do ciemno¶ci.
http://wiadomosci.onet.pl/2058242,12,bog_nie_jest_stworca__biblia_byla_zle_tlumaczona_od_tysiacleci,item.html
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/10/2009 02:35
Re: Krolestwo Bo¿e jest w Was, czyli Jezus i Mesjasz i New Age i Piaty Wymiar raz jeszcze
#post4627
My jestesmy podobni do bakterii ktora zyje w przewodzie pokarmowym czlowieka. Nie mamy swiadomosci rzeczy dziejacych sie poza naszymi 5 cioma zmyslami.Ktos wtrynil nam pojecie Boga osobowego i tak do tej pory nie mozemy sie tego pozbyc z umyslu, mowimy "Panie Boze ",modlimy sie wyobrazajac ze jakis PAN to wysluchuje itd.

Zupelnie bledna koncepcja Boga, wiemy ze w jakims kosciele dzwonili ale nie wiemy w ktorym i po co Smile

Bog to Pan , moj szef w pracy to tez Pan, moj maz dla obcej osoby to tez Pan a ja jestem Pani Smile

Strasznie duzo tych Panow sie porobilo Smile

A na czele stoi Pan Bog, taki wieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelki Czlowiek Wszechmogacy, taki co nawet jest u Kowalskiego w piwnicy Smile
I sledzi mnie cala dobe non stop, jak Big Brather, czeka aby mnie sprawiedliwie osadzic i wtracic do Piekla za byle co Smile
Ale mozna sie z tego czasem wylgac jak dobrze zaplacisz za odpusty i kupisz odpowiednia ilosc mszy sw. tzw. Gregorianek za dusze zmarlego.
Wtedy taka dusza spokojnie wedruje do Raju obmodlona przez ksiedza Smile
Ale jak nie masz kasiory to mozesz miec w najlepszym wypadku nadzieje na Czysciec Smile

Tak, tak, to nie zart, taki obraz Boga pokutuje do dzis w spolecznosci niestety Smile

Mysle ze czas najwyzszy porzucic tzw "swiete" ksiegi i nie wracac di tych anachronizmow.
Plejadianie wyjasniaja wszystko jasno, wyraznie i przekazy sa dostosowane do wspolczesnosci a nie jakies tam ble ble ble w starozytnym jezyku gdzie wersji i tlumaczen jest setki a kazde inne od drugiego.

Czy nie mozemy byc madrzy i moralni i nie opierac sie na religiach ktore sa symbolem.....no mniejsza z tym.

Pora chyba wyjsc z kokonu religijnego i zaczac zyc na wlasny rachunek, siegac do wlasnej mozgownicy a nie ciagle siegac po protezy typu Biblia.

Co o tym sadzicie ?

Milego tygodnia zycze Wam kochani Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/10/2009 08:23
Re: Krolestwo Bo¿e jest w Was, czyli Jezus i Mesjasz i New Age i Piaty Wymiar raz jeszcze
#post4633
Dopóki ludzie nie zrozumiej±, ¿e ka¿dy z nas nosi Go w sobie, bêd± dalej o niego walczyæ pomiêdzy sob±, pog³êbiaj±c siê w iluzji, razem z religiami i tak podobnie jak walcz± o niewidzialn± energiê psychiczn± mi³o¶ci i jej surogat pieni±dze..
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 12/10/2009 09:12
Re: Krolestwo Bo¿e jest w Was, czyli Jezus i Mesjasz i New Age i Piaty Wymiar raz jeszcze
#post4634
Pomy¶l sobie Tulsi, ¿e gdyby komunizm nie propagowa³ ateizmu to by do niego mówili per: "Towarzysz Bóg!"
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/10/2009 09:13
Re: Krolestwo Bo¿e jest w Was, czyli Jezus i Mesjasz i New Age i Piaty Wymiar raz jeszcze
#post4635
Jedno¶æ, o której mówimy jest mo¿liwa tylko, gdy jednoczycie siê na bazie wspólnych zasad. Nie jest mo¿liwe zjednoczyæ siê, kiedy ka¿dy trzyma siê tylko w³asnego punktu widzenia i nie chce zobaczyæ punktu widzenia innych. Istnieje punkt wspólny, wspólne stanowisko, z którego mo¿liwe jest jednoczenie. Stanowisko to zak³ada rezygnacjê z ego. Droga rezygnacji z ego jest tym, czego my uczymy. Wasz podzia³ jest silny tylko do chwili, w której ka¿dy trzyma siê swojego punktu widzenia, ignoruj±c pozosta³ych. Tylko, gdy bêdziecie w stanie zrezygnowaæ z tej rzeczy (która jest) w was, a która przeszkadza wam spojrzeæ bez uprzedzenia na stanowisko drugiego cz³owieka, tylko wtedy bêdziecie mogli pod±¿aæ drog± jedno¶ci i zgody.
Du¿o mówi siê o jedno¶ci, lecz prawie nic siê nie zmienia. Poniewa¿ ka¿dy, kto mówi o jedno¶ci, zak³ada, ¿e wszyscy powinni przyj±æ i ws³uchaæ siê w jego punktu widzenia. Wszystko, co powinni¶cie uczyniæ, to wznie¶æ siê w swojej ¶wiadomo¶ci do poziomu, gdzie wszystkie sprzeczno¶ci bêd± wyrównane i nie bêd± widoczne.
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Reply

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com