Strona gwna > Forum > Otwórz oczy > Warte obejrzenia > Muzyka ³±czy
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/89 1 2 3 4 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Muzyka ³±czy
AutorTre
szalony_szaleniec
Super user
Avatar

Postw: 516
Wsparcie: 516

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 25/04/2009 19:20
Muzyka ³±czy
#post716
Postanowi³em za³o¿yæ nowy temat o tematyce muzycznej. Chc±c pokazaæ, ¿e muzyka ma ³±czyæ, a nie dzieliæ zamieszczê kilka linków do youtube z muzyk±, która to udowadnia.

http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM

http://www.youtube.com/watch?v=tAjFnJuk1Aw&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=4xjPODksI08&feature=channel

¯yczê mi³ego s³uchania, nawet je¿eli ju¿ to s³yszeli¶cie. Oczywi¶cie mo¿ecie tu wrzucaæ podobn± muzykê (jak i zarazem ca³kowicie odmienn±), która pokazuje w piêkny sposób, ¿e jeste¶my jedn± wielk± rodzin±. Pozdrawiam Szaleniec.
I'm gonna make my world a better place
I'm gonna keep that smile on my face
I'm gonna teach myself how to understand
I'm gonna make myself a better man
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 25/04/2009 19:20
Re: Muzyka ³±czy
#post0000

Channeling - Sanaya Roman, Duane Packer

Channeling to pierwszy na wiecie podrcznik opisujcy metody nawizywania kontaktu z wyszymi formami wiadomoci w celu otrzymywania konkretnych i praktycznych przekazw. W oparciu o dowiadczenia wielu osb nie tylko kompleksowo wyjania ten proces, ale rwnie pozwala opanowa go kademu, kto tego pragnie.
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 25/04/2009 20:34
Re: Muzyka ³±czy
#post722
Chc±c pokazaæ, ¿e muzyka ma dzieliæ, a nie ³±czyæ zamieszczê ten link który to udowadnia:

http://www.youtube.com/watch?v=m71JRMi-Bwo&feature=PlayList&p=070BB3631552C7CD&playnext=1&playnext_from=PL&index=1

¯yczê refleksji podczas s³uchania, bo w±tpiê aby¶cie ju¿ co¶ takiego s³yszeli.
Mo¿ecie te¿ wrzucaæ podobn±, która pokazuje jak bardzo ludzie nienawidz± siê nawzajem.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
renaeva
Stay user
Avatar

Postw: 212
Wsparcie: 218

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 26/04/2009 11:02
Re: Muzyka ³±czy
#post728
Delete Edit Quote
 
agata
Stay user
Avatar

Postw: 425
Wsparcie: 430

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/05/2009 09:30
Re: Muzyka ³±czy
#post1262
jak ja bardzo wspó³czuje nazistom, naprawdê

mam te¿ kawa³ek, bardziej o ,,nie lubieniu" ni¿ nienawidzeniu i to do tego historia biednej, umêczonej s±siadki. Je¶li spodziewacie siê czego¶ powa¿nego, to bardzo siê rozczarujecie Smile a oto link:

http://www.wykop.pl/ramka/180218/uwaga-na-pole-magnetyczne-w-bialymstoku
Edytowa: 21/05/2009 09:33
Delete Edit Quote
 
agata
Stay user
Avatar

Postw: 425
Wsparcie: 430

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/05/2009 09:43
Re: Muzyka ³±czy
#post1263
Delete Edit Quote
 
szalony_szaleniec
Super user
Avatar

Postw: 516
Wsparcie: 516

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 23/08/2009 00:23
Re: Muzyka ³±czy
#post3578
Postanowi³em co¶ dorzuciæ do tematu, który ledwo przemkn±³ przez to forum. Chodzi mi o muzykê, a konkretnie o inicjatywê Playing For Change. W moim pierwszym po¶cie do góry widniej± nadal trzy aktywne linki z ich klipami, które s± po prostu fantastyczne.

Dzisiaj zauwa¿y³em na youtubie dwa klipy z koncertów z ma³± grupk± osób Playing for change, oto one je¿eli kogo¶ to interesujê:

http://www.youtube.com/watch?v=Q--UWtR-7x4&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=yvayzIktTJ4&feature=channel

Swoj± drog± uwielbiam bluesa, ahh te harmonijki ustne Smile a Grandpa Elliot jest w ogóle ¶wietny zarówno wokalnie jak i instrumentalnie.

Je¿eli kto¶ jeszcze nie obejrza³ tych pierwszych klipów, które widniej± na samej górze to gor±co polecam, bo to kawa³ dobrej muzyki. Pozdrawiam Szaleniec Smile

PS. Chyba nie obrazicie siê, ¿e wygrzeba³em ten przykurzony ju¿ temat? Po prostu nadal jestem pod wra¿eniem tego cudnego zjawiska, ¿e ludzie w ró¿nych miejscach na ca³ym ¶wiecie graj± ten sam kawa³ek, po prostu jak rodzina Smile

PS2. Wygrzeba³em jeszcze jeden fajny klip http://www.youtube.com/watch?v=fgWFxFg7-GU&feature=channel Smile
Edytowa: 23/08/2009 00:34
I'm gonna make my world a better place
I'm gonna keep that smile on my face
I'm gonna teach myself how to understand
I'm gonna make myself a better man
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 24/08/2009 04:24
Re: Muzyka ³±czy
#post3591
Fajne to jest Szalony, milo sie tego slucha i przyznam szczerze ze nie znalam takiej muzyki Smile

Ja to nie mam takich wysokich lotow jak TY Smile

Slucham sobie Dzemu,Bajmu, Urszuli, Manaam, Beatles,Pistolety, i takie tam inne popierdolki Smile
Delete Edit Quote
 
Jamsza
Stay user
Avatar

Postw: 285
Wsparcie: 285

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 14/09/2009 10:41
Re: Muzyka ³±czy
#post4237
Muzyka w zip, has³o "Plejadianie"

Wybaczcie za has³o, niedawno muzyka by³a do holowania, ale mia³em niemi³e zaskoczenie jak us³ysza³em kawa³ki swoich utworów w paru komercyjnych kawa³kach Smile Ci arty¶ci czasami przechodz± samych siebie.
Mo¿e nie ka¿demu przypadaæ w gust, te¿ nie znaczy ¿e i ja s³ucham tylko i wy³±cznie podobnych gatunków muzyki jaka by³o mi zrobiæ.

Pierwszy i drugi w jednym "Vacode&Android"
typowe samplowanie, czyli pierwszy kontakt z tworzeniem.
Vacode&Android

Trzeci "Dimension"
Tu w grê wchodzi ju¿ gra na klawiszach i gitarze prze³o¿ona na koniec na komputerze Smile
Dimension

Mi³ego s³uchania Smile
Mahatma Gandhi

Najpierw Ciê ignoruj±. Potem ¶miej± siê z Ciebie. Pó¼niej z Tob± walcz±. Pó¼niej wygrywasz.

Delete Edit Quote
 
Jamsza
Stay user
Avatar

Postw: 285
Wsparcie: 285

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 16/10/2009 04:44
Re: Muzyka ³±czy
#post4711
Zapewne znacie, ale chila przypomnienia to oderwanie siê od rzeczywisto¶ci aby zatrzymaæ siê, zapomnieæ o wszystkim.
¯ycze odlotu.
Gregorian - Voyage, Voyage
Era - Looking for something
Enigma - TNT For The Brain
Enigma - Out from the Deep
Gregorian Monks & Amelia Brigthman - Join Me
Gregorian & Sarah Brightman - The Moment of Peace
Enya - Amarantine
To co z³e na co dzieñ s³yszysz, a zobacz poni¿ej jakie to odleg³e od tego wszystkiego, czas przemija i wszyscy odejd± a to wszystko pozostanie. Moc natury i kochany dzwiêk fortepianu.
Between the Shadows
Mahatma Gandhi

Najpierw Ciê ignoruj±. Potem ¶miej± siê z Ciebie. Pó¼niej z Tob± walcz±. Pó¼niej wygrywasz.

Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/10/2009 08:42
Re: Muzyka ³±czy
#post4833
"Dimension"- a ja nie umiem tego uruchomic i Twoich filmow Jamsza tez nie moge otworzyc SmileSmileSmile
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/89 1 2 3 4 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.198.158.24

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com