Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_hooks.php on line 49 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_hooks.php on line 49 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_login.php on line 46 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_login.php on line 51 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_functions.php on line 244 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_getinfo.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_functions.php on line 493 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_getinfo.php on line 62 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_getinfo.php on line 63 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_functions.php on line 493
Nowa strona ju¿ ruszy³a
05/02/2009 10:46 - £ukasz Kierus
Od poniedzia³ku dzia³a ju¿ nowa ods³ony strony o Plejadianach.
Wreszcie wygl±da ona tak, jak sobie zamarzyli¶my na pocz±tku.
Jest forum dyskusyjne, blog, dzia³ downlad i wiele ciekawych dodatków
Mam nadziejê, ¿e siê Pañstwu równie¿ spodoba.
Aby w pe³ni skorzystaæ z dobrodziejstw tej strony nale¿y za³o¿yæ sobie darmowe konto (zajmuje to 1 minutê).
Do zobaczenia na forum.
http://plejadianie.pl/index.php?page=blog&id=&title=nowa-strona-ju%C2z-ruszy%C2la