Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_hooks.php on line 49 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_hooks.php on line 49 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_login.php on line 46 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_login.php on line 51 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_functions.php on line 244 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_getinfo.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_functions.php on line 493 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_getinfo.php on line 62 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_getinfo.php on line 63 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_functions.php on line 493
Projektowanie Nowego ¦wiata - Rok 2013
07/09/2009 14:38 - KluSeX
25 pa¼dziernika 2013 roku w Warszawie odbêdzie siê ciekawe spotkanie po¶wiêcone wizji ¶wiata po 2012. Wizji, na któr± ka¿dy z nas ma wp³yw.

Rok 2013 bêdzie ca³odzienn± konferencj± po¶wiêcon± wizjom rozwoju naszej cywilizacji w Nowej Erze, której pocz±tek umownie siê przyjmuje jako rok 2012. Umowno¶æ ta dotyczy zarówno daty 2012 jak i 2013. Mamy ¶wiadomo¶æ, ¿e prze³om 2012 ju¿ siê dokonuje i z pewno¶ci± nie zakoñczy siê za 3 lata, lecz bêdzie to proces wieloletni. Niemniej odwo³anie siê do roku 2013 ma na celu definitywne odciêcie siê od tabloidalnych i apokaliptycznych skojarzeñ, które ci±gn± siê za dat± 2012. Interesuje nas ci±g dalszy...

Wiêcej o konferencji ROK 2013 znajd± Pañstwo na stronie www.schodamidonieba.com

Na forum zamie¶ci³em ciekawy tekst Andrzeja Bagiera wprowadzaj±cy w temat konferencji pt "Projektowanie Nowego ¦wiata". Zapraszam do lektury i dyskusjiStrona PLEJADIANIE 2012 wspiera organizacjê tej konferencji :) 
http://plejadianie.pl/index.php?page=blog&id=&title=projektowanie-nowego-%C2swiata---rok-2013