Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_hooks.php on line 49 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_hooks.php on line 49 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_login.php on line 46 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_login.php on line 51 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_functions.php on line 244 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_getinfo.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_functions.php on line 493 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_getinfo.php on line 62 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_getinfo.php on line 63 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/www/vhosts/plejadianie.pl/httpdocs/inc/inc_functions.php on line 493
Wyja¶nienie - czyli kilka s³ów o awarii
23/09/2009 12:48 - KluSeX
 Wczoraj w nocy, dziêki nie do koñca przemy¶lanej decyzji mojej 2 informatyków, przez przypadek dosz³o do nadpisania bazy danych kopi± sprzed tygodnia.

Tydzieñ temu przenie¶li¶my serwer bazy danych na nowy, szybszy serwer (aby strona dzia³a³a jeszcze szybciej). Wczoraj przerzucali¶my resztê i przez przypadek 2 bazy zosta³y nadpisane.

Wygl±da na to, ¿e nic nie mo¿na ju¿ z tym zrobiæ.

Bardzo przepraszamy, mamy spor± nauczkê na przysz³o¶æ.

£ukasz Kierus i Administracja Plejadanie.pl


 
http://plejadianie.pl/index.php?page=blog&id=&title=wyja%C2snienie---czyli-kilka-s%C2l%C3lw-o-awarii